Back to top medicaltime.bg

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ТУМОРИТЕ НА ПРОСТАТАТА НА ИСУЛ“ – ФИНАЛИСТ НА BALKAN MEDICAL AWARDS 2024

Уникалното звено, което обединява лекари от пет специалности, е номинирано в категорията „Клинично сътрудничество и работа в екип“ 

Центърът за съвременна диагностика и лечение туморите на простатната жлеза към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ с ръководител акад. проф. д-р Чавдар Славов, е финалист на Деветото издание на Balkan Medical Awards в категория „Клинично сътрудничество и работа в екип". Т.нар. Медицински Оскари  обединяват добрите примери в българското здравеопазване. Техен организатор е Global Media, част от международната платформа за сътрудничество Global Leaders.

Центърът за съвременна диагностика и лечение туморите на простатната жлеза към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е мултидисциплинарно звено, създадено на функционален принцип. То обединява лекари от пет специалности в няколко от водещите клиники в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“: Клиника по урология и андрология, с ръководител акад. проф. д-р Чавдар Славов, Клиника по медицинска онкология с ръководител проф. д-р Петранка Троянова (с двете си отделения – по лъчелечение и по клинична онкология), Клиниката по анестезиология и активно лечение с ръководител проф. д-р Мая Белитова и Клинична лаборатория с ръководител д-р Али Бедран.

На практика центърът предлага цялостен алгоритъм за лечение на туморите на простатната жлеза: от диагностиката, през различните методи на лечение до проследяване на постигнатите резултати. „Всичко това се случва на едно място, каквато е и световната тенденция при лечението на този тип заболявания, без пациентите да биват препращани от болница в болница“, коментира ръководителят на центъра акад. проф. д-р Славов.

Центърът е единственото място в България, където беше въведена и успешно се прилага вече над 30 месеца, Брахитерапия с ниска мощност на дозата при лечение на ранна форма на рак на простатната жлеза. До въвеждането му пациенти, които искаха да се възползват от иновативния метод, трябваше да се лекуват в чужбина.

Брахитерапията с ниска мощност на дозата представлява вътреорганно облъчване на простатата при пациенти с тумор в този орган. В простатната жлеза се вкарват малки зърна, наречени сийдове, на йод 125 изотоп, изчислени по определена формула. Те осъществяват вътретъканно облъчване на тумора на простатната жлеза в рамките на 6-8 седмици, при което се постига 96% излекуване. В повечето случаи методът позволява да се избегне натоварващата химио и лъчетерапия. Той е безопасна и много ефикасна алтернатива на оперативното лечение на рака на простатната жлеза и позволява при тези пациенти да се съхрани еректилната функция и да се избегне едно от най-неприятните усложнения от операция на простатата - неволното изпускане на урина.

Методът се осъществява от специално обучен мултидисциплинарен екип, който включва специалисти в следните направления: медицински физик, лъчетерапевт, уролог, онколог, анестезиолог, медицинска сестра.

Благодарение на постоянството и несломимия дух на акад. проф. д-р Чавдар Славов и проявеното разбиране от страна на Министерство на здравеопазването, вече не се заплаща радиофармацефтика за брахитерапията с ниска мощност на дозата, което е голямо облекчение за пациентите.Мъжете доплащат единствено за медицинските консумативи, които са специфични. Има обещания, че скоро и консумативите ще бъдат поети от НЗОК, с което терапията ще стане напълно безплатна.