Back to top medicaltime.bg

Хронично бъбречно заболяване: необходими промени, за да се справим с настъпващата тиха епидемия в ЕвропаДнес (07.03.2023 г.), от 16:00 ч. ще се проведе уебинар на Economist на тема: „Хронично бъбречно заболяване: необходими промени, за да се справим с настъпващата тиха епидемия в Европа“, организиран с подкрепата на AstraZeneca. Уебинарът е достъпен за всички и регистрацията е безплатна.
Събитието ще събере водещи експерти, създатели на политики от ЕС и представители на пациентски организации, за да бъдат обсъдени резултатите от ново изследване, фокусирани върху настоящите бариери и възможности за постигане на ранно откриване на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ).
Лекторите на виртуалното събитие ще включват:
- Даниел Галего – президент на Европейската федерация на пациентите с бъбречни заболявания
- Ондржей Кнотек – член на Европейския парламент
- Реймънд ван Холдер – президент на Европейския алианс за бъбречно здраве
- Наиим Кхан – вицепрезидент по медицински въпроси на AstraZeneca Европа и Канада
Сред дискутираните теми ще бъдат:
- Каква е социално-икономическата тежест на ХБЗ в Европа?
- Какви са настоящите политически предизвикателства, които възпрепятстват ранното откриване на ХБЗ?
- Какви са възможностите за обща политика в областта на ранното откриване на ХБЗ в държавите-членки на ЕС?
За участие в онлайн събитието е необходима регистрация на: https://events.economist.com/custom…/chronic-kidney-disease/.