Back to top medicaltime.bg

Списание „Военна медицина” - съдържание 

Списание „Военна медицина” излиза на всеки 3 месеца и е отворено за публикации на всички български и чуждестранни специалисти.

В първия брой са поместени и редица публикации, свързани с актуалната тема през последната 1 година -  COVID-19.

С цялото съдържание можете да се запознаете на: https://vma.bg/attachments.php?attachid=1224

В изданието се представят оригинални научни разработки, кратки научни съобщения от всички области на военната медицина, публикации от научни медицински форуми, случаи от практиката, съобщения за нови научни прояви, специализации и рецензиране на нови медицински книги.