Back to top medicaltime.bg

Рицарите на Малта дариха линейка на „Пирогов“На официална церемония бе дарена линейка от Велик Приорат България на Суверенен Орден на Св. Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта на  УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
По време на церемонията автомобилът беше осветен от свещеник от храм „Покров Богородичен“. След това, ключовете и официалното свидетелство за дарение бяха връчени на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – проф. д-р Асен Балтов.
„Парамедицинският автомобил е изключително полезен за дейността на лечебното заведение, тъй като ще позволява да се постигне по-бързо и адекватно реагиране в спешни ситуации, касаещи пряко живота и здравето на пациентите на „Пирогов”. Благодарение на автомобила-линейка специалисти ще могат да стигат за по-кратко време до болницата, когато се налага да бъдат извършени операции по спешност от медици, които в момента не са на територията на лечебното заведение. Освен за това, друга съществена полза е и набавянето по спешност на кръв и кръвни продукти и транспортирането им до болницата за възможно най-кратки срокове. 
Подобен акт на дарение е от изключително значение за нас, защото той подпомага процеса на работа в динамичния темпоритъм на „Пирогов”. Изключително благодарни сме за оказаната помощ и уверявам, че ще използваме и съхраняваме много отговорно дарението. Благодаря на Велик Приорат България на Суверенен Орден на Св. Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта!“, посочи изпълнителният директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” проф. д-р Асен Балтов. 
Това е първата инициатива между двете организации след сключения между тях меморандум за съвместно сътрудничество. Благодарение на него пироговски лекари ще могат да посетят Италия и да почерпят опит, а лекари от там ще посетят спешната университетска болница на България, за да придобият ценни знания и умения.