Back to top medicaltime.bg

Проведе се работна среща по проблемите на пациентското информирано съгласиеНа 3 февруари 2020г., се проведе Кръгла маса, посветена на процеса по информиран избор и съгласие. Експертната работна група се събра по инициатива на Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”, с подкрепата на адв. Мария Петрова, като част от проекта ФОРМулирай правата си (www.formulirai.com) . Целта е да бъдат създадени ясни процедури и правила за информирано съгласие, които би следвало да осигурят допълнителна защита на правата както на пациентите, така и на лекарите и медицинските специалисти.

 

В работната група взеха участие представители на Национална Пациентска Организация, Българска асоциация за закрила на пациентите, Асоциация на студентите по медицина в България, здравни експерти към Омбудсмана на Република България, както и водещи АГ специалисти.

 

Основни акценти в работната група бяха:

 

Нуждата от навременна и коректна информация за всички пациенти, които преминават през процедура по информирано съгласие. Адв.Петрова акцентира върху това, че пациентите трябва да с в центъра на медицинската грижа. Информираното съгласие като документ не би следвало да прехвърля отговорност от лекаря към пациента, а по-скоро да предположи по-добра комуникация между лекар и пациент. Когато пациентите са добре информирани и овластени, последващата комуникация между медицинските специалисти и пациентите следва да бъде по-добра и навременна.

Обсъди се нуждата от повишаване на вниманието на лекарската общност при гинекологични операции, тъй като зачестяват случаите, в които се разширява обема на гинекологичните операции, както и премахването на органи без съгласието на пациентите. В тази връзка се обсъдиха каскадните информирани съгласия като добра практика.

Административната тежест на лекарите в момента е голяма и те не разполагат с достатъчно време, което да отделят на своите пациенти. Наличието на повече медицински персонал, който да информира пациентите за съпътстващите дейности преди и след хирургичните интервенции би улеснил и подобрил процеса по информиран избор и съгласие. Бяха обсъдени добри практики от други страни, в които основна роля имат т.нар. здравни медиатори. Последните опосредстват процедурите по информирано съгласие и подобряват комуникацията между лекар и пациент.

Бе засегната и темата за електронното здравеопазване и документацията, която съпътства всеки преглед и манипулация и е важно за всеки пациент да знае, че е негово право да изисква такава.

Според АГ специалистите информираното съгласие представлява договор между лекаря и пациента и то е част от самото лечение, точно както е операцията или рецептата. Ако пациентът не е информиран за всички възможни последствия или изходи от лечението, значението на това каква точно е манипулацията се минимизира.

 

Следваща стъпка на работната група ще се състои в разработване на нова процедура за получаване на информирано съгласие при медицински интервенции. Работата на експертната група е отворена и за представители на други медицински сектори и организации, извън акушеро-гинекологичната грижа. За разработване на процедурата Фондацията ще търси диалог с представители на законадателната и изпълнителната власт в България.

 

За проекта ФОРМулирай правата си:

Работната гупа е част от проекта “ФОРМулирай правата си”(www.formulirai.com), който е факт благодарение на Български фонд за жените, и който има амбицията да промени цялостно процесa по подаване и приемане на информирано съгласие за всички видове медицински интервенции и за всички пациенти.

От септември 2019 година фондацията провежда различни инициативи, свързани с пациентските права, сред които са безплатни психологически и правни консултации на жени, преживели травми от гинекологични процедури.

 

Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ е първата в България неправителствена организация на жени, засегнати от заболяването ендометриоза. Фондацията работи в тясно сътрудничество с лекари от водещи медицински заведения в страната, специализирани в женското и репродуктивно здраве. Основна цел на фондацията е повишиване на информираността относно ендометриозата, популяризиране на съвременните медицински и алтернативни методи на лечение, и акцент върху значението на ранната диагностика.