Back to top medicaltime.bg

Предстои Международен научен симпозиум по проблемите на хората с деменцияЕкипът на академик Лъчезар Трайков от Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска” чрез Българското дружество по деменции (БДД) организира научен симпозиум по актуални проблеми на диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция с участието на международни експерти.

 

БДД е партньор, номиниран от Министерство на здравеопазването да представлява България в двете водещи Европейски програми в областта на деменциите „Joint Action 2 – Act on Dementia” (2016-2019) и „Иновации за деменциите в Дунавския регион“ (INDEED) (2018 – 2021).


Програмата на срещите и дискусии:

14 юни 2019г., Клиника по нервни болести, УМБАЛ «Александровска», семинарна зала (3 етаж)

• 9 ч. – среща на работната група за Националната стратегия с допълнителното участие на експерти по дементология – проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и г-н Жан Жорж, Изпълнителен директор на Alzheimer Europe, Люксембург.

• 14 ч. – среща във връзка със стартиралия европейски проект „Иновации за деменциите в Дунавския регион“ (INDEED) (2018 – 2021)  с ръководител проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и координатор за България академик Лъчезар Трайков.

15 юни 2019г. в Големия салон на БАН, централна сграда

• 9 ч.   – симпозиум „ДЕМЕНЦИИ– STATE OF ART. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ” с участието и на трима чужди лектори – проф. д-р Лиана Апостолова, Барбара и Пиир Бекгаард, професор по неврология, радиология, медицинска и молекулярна генетика; проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и г-н Жан Жорж, Изпълнителен директор на Alzheimer Europe, Люксембург.