Back to top medicaltime.bg

Порталът на бъдещето 11:11 в 11:11 часа11:11 се оказва едно от онези мощни числа, които помагат за нашата лична трансформация и много повече хора започват да го осъзнават точно в този момент, главно, защото сме във време на огромна промяна и  повишаване на масовото съзнание.

Всяко число, както и всяка душа, носи различен енергиен подпис. Ние притежаваме свой собствен уникален смисъл и резонанс и активираме различни енергии един в друг както и в цялото съществуване. Така както някои души ви движат повече от други и могат да предизвикат неща в нас, определени числа или повторения на числа и последователности също държат ключовете за отключване на части от нашата ДНК и истинския ни потенциал. 11:11 е чудесен пример за това.

 

Порталът 11:11 е 11-ият ден от 11-ия месец същевременно сме в 4 честотна година (2 + 0 + 2+ 0 = 4 – числото на материята, Земята, институциите) и когато съберем 1+1+1+1+2+0+2+0 се получава 8-ца, която държи честотата на моменталното проявление – или,  каквото повикало, такова се обадило. Това, което мислим и начина по който действаме, е това, което излъчваме във Вселената, а Тя на свой ред веднага го отразява обратно. Следователно ние трябва да спазваме космическите закони, особено закона за причината и следствието, който тази честота въплъщава. 8 символизира безкрайност, вечност и можем да я разгледаме нумерологично и като две огледални 4 – ки 1+1+1+1 и 2+0+2+0, което означава, че материята има възможност на този ден да се огледа в себе си и да осъзнае вибрационната си структура. Когато погледнем към другите в този ден да виждаме не просто тела, а вечни души, които временно живеят в тела.

 

Номер едно представлява единство. А то е това, към което тази Вселена се опитва да се върне. Това е нашата цел да бъдем – в истинската си същност сме едно цяло с всичко, а всичко е едно и вътре в нас. Ние не сме отделени от всяко живо същество. Всички ние носим в себе си един и същ потенциал и една и съща божествена любов, която е искрата на цялото творение. Номер едно също така представлява ново начало и нов потенциал, творение, смелост, напористост, постижения и т.н

11:11 предоставя лесен достъп до висшите сфери на Духа, за да можем да подкрепим процеса на възнесението си, да разширим съзнанието си и да се докоснем до дълбоките прозрения и възможностите на на душата за самолечение.

В нумерологията числото 11 се счита за главно число. Счита се за най-интуитивното число и носи силни кодове за посвещение, психически способности, духовност и просветление.

11 носи кодовете за освобождение, премахване на стари навици, изчистване на негативизма и пристъпване към нещо ново. Става въпрос за трансформиране на старото в себе си в едно ново творение. Възможен става достъпът до най-висшата светлина на Духа и пристъпването към по-голяма част от нашата истина и заявяване на възможното осветление, разширяване и духовна любов.

Вибрационно, универсалните енергии зад 11:11 се стремят да ни подкрепят по пътя към израстването.

 11:11 понякога е известен като код за събуждане или код на съзнанието, код на възнесението или код на активирането. Обикновено е първата последователност от повтарящи се числа, които човек ще види и осъзнае в първите крачки на своето  събуждане.

11:11 е 1 към 4, което го прави изключително мощен символ. 11:11 е тук, за да ни напомни за истинската ни същност, а именно въплъщение на духа. Порталът 11:11:11 ни отвежда до период на огромно самообновяване, както за нашия дух така и за по-голямата ни божествена връзка с източника/създателя. Ние можем да получим повече яснота относно целта си тук и да си спомним за това кои сме наистина като един красив израз на любовта.