Back to top medicaltime.bg

Повече за ваксината ComirnatyКомитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината. За да се изтеглят шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовки с малък мъртъв (неизползваем) обем. Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем, не по-голям от 35 микролитра. Ако се използват стандартни спринцовки и игли, може да няма достатъчно количество ваксина за изтегляне на шеста доза от флакон. Ако количеството ваксина, което остава във флакона след изтегляне на петата доза, не може да достави цяла доза (0.3 ml), медицинският специалист трябва да изхвърли флакона с неговото съдържание. Не трябва да се събират количества ваксина от няколко флакона, за да се получи цяла доза, като всяко количество неизползвана ваксина трябва да се изхвърли 6 часа след разреждането. 

Повече за ваксината

Comirnaty е ваксина за предпазване от COVID-19 при хора на възраст 16 години и по-възрастни. Тя съдържа молекула, наречена информационна РНК (иРНК), която носи информация за образуването на белтък, присъщ на SARS-CoV-2, вирусът, който предизвиква COVID-19. Ваксината действа като подготвя организма да атакува spike-протеина на повърхността на SARSCoV-2 вируса. Повече информация можете да намерите на страницата на ваксината на уебсайта на ЕМА. Очаква се одобрение на актуализираната продуктова информация от Европейската комисия.