Back to top medicaltime.bg

Пирогов открива напълно обновената сграда на Клиниката по изгаряне и пластична хирургияВ четвъртък ще бъде открита напълно обновената Клиника по изгаряне и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД.
Средствата, с които се извърши цялостният ремонт, енергийната ефективност и преоборудването на сградата са по 2 направления – от Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) по инициативата JESSICA и от Министерски съвет.

След ремонта клиниката е генерално ремонтирана и преоборудвана, в това число и с високотехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията, където има 10 реанимационни бокса. Извършеният ремонт обхваща преустройство, реконструкция и модернизация на "Отделение по анестезиология и интензивно лечение", "Отделение по изгаряния и пластична хирургия-деца", "Операционен блок" , включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на цялата клиника. Цялата сграда е напълно обновена и енергийно ефективна. Поставени са и нови асансьори.


В клиниката по изгаряне и пластина хирургия на „Пирогов” се намира уникалното за страната Отделение по изгаряне-деца. В него и в клиниката като цяло се лекуват най-сложните и тежки случаи на изгаряне от различен характер –термични, електрически, химически, поради радиационност, както и случаи на вродени аномалии, на дефекти с разнообразна етиология по телесната повърхност на деца и възрастни.
Има общо 55 легла (45 лежащо-болни в отделенията и 10 реанимационни – възрастни пациенти и деца). В случай на тежка авария може да разгърне капацитета си и да проеме двойно повече пациенти.

Източник: https://pirogov.eu/bg/otkrivame-naplno-obnovenata-sgrada-na-klinikata-po-izgariane-i-plastichna-khirurgiia_p1831.html