Back to top medicaltime.bg

Перфектни условия в реновираната Втора клиника по коремна хирургия на ВМАСлед продължилия няколко месеца ремонт специалистите от Втора клиника по коремна хирургия на Военномедицинска академия (ВМА) вече могат да лекуват болните при перфектни условия и в уютна обстановка.

Поетапното обновление на клиниките във ВМА започна още през 2018 г., като в него бяха вложени изцяло собствени средства. Продължават ремонтните дейности и в други структурни звена не само в столичната болница, но и в периферните болници в страната.

Втора клиника по коремна хирургия заема едно от водещите места в страната по внедряване на съвременни диагностични и лечебни методи в хирургията. Диагностично-лечебната дейност на структурата покрива целия спектър на общата, коремна, ендокринна, онкологична и спешна хирургия.

Над 700 операции годишно извършват опитните специалисти от клиниката, която е наследник на добрите традции на най-старата хирургична клиника в Академията, ръководена до 1990 г. от чл.-кор. проф. д-р Николай Василев. Но, едновременно с това, в практиката са внедрени са модерни методи, като например късата и ултракъса периоперативна антибиотична профилактика, ранното ентерално хранене, селектираното прилагане на биопродукти и т.н.

От: www.vma.bg