Back to top medicaltime.bg

Откриха Център за хора с деменция в Международния ден на хората с уврежданияДнес е Международният ден на хората с увреждания. В Община Троян той бе отбелязан с откриване на нова социална услуга – Център за хора с деменция.


От днешния ден вече работи и платформа, осигуряваща достъп до всички помещения в Община Троян - спазено обещание на кмета Донка Михайлова към хората от Клуба на инвалида. През отиващата си година от Община Троян  са осигурили и достъп до всички санирани сгради, както и до читалищния салон и до библиотеката.

Целта на обявяването на 3 декември за Международен ден на хората с увреждания е институциите постоянно да бъдат мотивирани да предприемат по-ефективни действия за гарантиране на достъпа на неравнопоставените граждани до обществени пространства, образование и работа.

 

В световен мащаб около 15% от населението на земята или над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане, пише БНТ.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) в България почти половин милион българи получават различни форми на помощ и подкрепа от държавата заради трайни увреждания и намалена работоспособност. Над 10 000 от тях са деца.