Back to top medicaltime.bg

Нов метод на физиологична електрокардиостимулация предпазва сърцето от развитието на сърдечна недостатъчност 

Все по-успешно у нас навлиза нов метод на физиологична електрокардиостимулация, явяващ се алтернатива на познатата до сега  конвенционална стимулация на дясна камера.

 

Трима пациенти от началото на 2023 г. в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ са преминали успешно през технологично иновативна процедура, състояща се в  електрокардиостимулация на снопа на лявото бедро.

 

Манипулациите са извършени от екипа на проф. Светослав Йовев, завеждащ Отделение по кардиостимулация и електрофизиология в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков”.

 

Интервенцията представлява стимулация, при която със специален 3D интродюсер се въвежда електрод с активна фиксация в септума и под електрофизиологичен контрол се захваща сигнал от лявото бедро на проводната система на сърцето.

 

Предимството на новия метод е, че е напълно физиологичен, като се стимулира директно проводната система на сърцето, докато при стандартната терапия с конвенционални стимулации се извършва от върха на дясната камера и се стимулира мускулатурата и впоследствие съществува риск от предизвикване на пейсмейкърна индуцирана кардиомиопатия, която може да доведе до сърдечна недостатъчност.

 

Самата манипулация е рутинна, също както при поставяне на обикновен пейсмейкър, само че електродът се имплантира на специфично място и има електрофизиологичен контрол на захващането на бедрото.

 

Процедурата се реимбурсира 100% от НЗОК. 

 

Имплантацията на стимулатор със стимулация на лявото бедро, може да се приложи при голям процент от пациентите, нуждаещи се от постоянен пейсмейкър.