Back to top medicaltime.bg

Недостиг на медикаменти за хепатит ВОт Сдружение Хепактив алармират, че през последните няколко дни са получихли сигнали от притеснени пациенти с хроничен хепатит В, които са на лечение с Тенофовир Полфарма (Tenofovir Polpharma), и които констатират неговата липса в аптечната мрежа в цялата страна.


За пациентите е от изключително значение да не прекъсват своето лечение, ето защо, биха могли да приемат като терапевтична алтернатива Тенофовир Зентива (Tenofovir disoproxil Zentiva), Тенофовир Майлан (Tenofovir disoproxil Mylan), Тенофовир Сандоз (Tenofovir Sandoz) или Вирофоб (Virofob), съветват от Сдружението.


Пациентът следва да се обърне към специализираната комисия, издала протокол 1С за отпускане на скъпоструващо лечение (т.е. да се свърже с гастроентеролога, който следи хроничното му състояние), за да бъде написан нов протокол, както старият се анулира, без оглед неговата валидност. Изборът на медикамент става по преценка на медицинския специалист.

Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете със Сдружение Хепактив на 0988 722 988 или office@hepactive.org.

От: https://www.hepactive.org/