Back to top medicaltime.bg

Медицинска сестра остана в България и създаде кардиологично сестринство 

Мария Георгиева е финалист за  BALKAN MEDICAL AWARDS 2024

Младият медик Мария Георгиева реализира амбулаторен кабинет по сърдечна недостатъчност, с който постави теоретичните и клинични основи на кардиологичното сестринство в България, а с това спечели и високите оценки на журито на деветото издание на BALKAN MEDICAL AWARDS 2024.  Организатори на престижния форум са Global Media, част от международната платформа за сътрудничество Global Leaders.
 Превенцията е най-доброто лечение - това е мотото на церемонията, която ще се състои на 05.07.2024 г. в Hyatt Regency Sofia.
Мария Георгиева създаде модел на сестринска грижа за проследяване на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН), който показа отлични постижения в клиничните и психологични резултати на пациентите, както и подобрение в качеството и продължителността на живота им.
 Научните й интереси са насочени към клиничните аспекти на сестрински грижи, към съвременните достижения на практиката в областта на кардиологичната грижа.
Придобитата квалификация, желанието и отдадеността са причина да бъде хоноруван преподавател по учебната дисциплина „Клинична практика“ на студенти по специалност „Медицинска сестра“. Качествата й на преподавател са високо ценени, както от студентите, така и от ръководството на катедрата по здравни грижи.
През 2023 г. успешно защити дисертационен труд на тема “Здравно благополучие и психологическа подкрепа при пациенти със сърдечна недостатъчност“ по докторска програма „Управление на здравните грижи ” във Факултет по обществено здравеопазване на МУ – Варна.
През 2023 г. се обучава в Института по сърдечни болести на Университетската болница във Вроцлав ръководени от проф. Ухманович - Директор на Европейския изследователски център на медицинските сестри. След положен изпит в Института по Сърдечни болести- Вроцлав получи сертификат, с което стана първата медицинска сестра по сърдечна недостатъчност в България. Създаде отлични колегиални взаимоотношения за бъдещи международни проекти и сътрудничество.  
Мария Георгиева  завършва бакалавърска програма към МУ- Варна по специалност “Здравни грижи“ през 2008 г. През 2010 г. се дипломира, като магистър по управление на здравни грижи в същия университет.
Професионалната и кариера започва от интензивна клиника по кардиология на УМБАЛ "Св. Марина“,
 година по-късно продължава, като медицинска сестра в неинвазивна кардиология на университетската болница. От 2017 г. и до момента е старша медицинска сестра в същата клиника.
Участва в множество научни форуми, обучения, семинари и конгреси в областта на кардиологичното сестринство, както в България, така и в Европа. Член е на БАПЗГ, Европейската асоциация на кардиологичните медицински сестри и свързаните с тях професии (ACNAP), както и в Българското кардиологично дружество.

 

Партньори на събитието са: Националната пациентска организация, Центърът за защита правата в здравеопазването, Националното Сдружение на общопрактикуващите лекари, Националното сдружение на частните болници, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и други.


Снимки: Личен Архив