Back to top medicaltime.bg

МЗ търси управители на три болници!Министерство на здравеопазването обяви конкурс за директори на три специализирани лечебни заведения – детската болница „Проф. Иван Митев“, инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ и белодробната болница в Габрово, става ясно от сайта на здравното ведомство.

Изискванията към кандидатите са притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина/ съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Те трябва да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, а темите, предмет на събеседване с кандидатите са: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“   

В конкурса за възлагане управлението на СБАЛДБ – „Проф. Иван Митев“, както и в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ документите могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 21 май. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, в срок до 23 май всеки работен ден. Самият конкурс за детската болница ще се проведе на 27 май от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, а за инфекциозна – на 28 май също от 10.30 часа.

Документите за конкурса в  „СБАЛББ - Габрово“ могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 22 май, а да се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването до 27 май всеки работен ден. Конкурсът ще се проведе на 29 май от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването.

Контролът по изпълнението на конкурсите е възложен на зам.-министър Жени Начева.


От: zdrave.net