Back to top medicaltime.bg

ЛЕКАР ОТ ИСУЛ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЕДИН ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА РЕДКИ ТУМОРИ В ЕВРОПА 

Д-р Вера Мегданова от Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ премина 2-седмична специализация в един от най-престижните центрове в Европа за лечение на онкологични заболявания. Става въпрос за IRCCS - National Cancer Institute of Milan Foundation, който е основен център за изследване и лечение на онкологични заболявания в Италия, основан през 1928г. В рамките на института се намира и един от главните центрове за диагностика, лечение, проследяване и проучване на редките онкологични заболявания в Италия.

Д-р Мегданова се е обучавала в Клиниката за лечение на мезенхимни и редки тумори, оглавявана от проф. Паоло Казали – доайен в борбата със саркомите в Европа и с международно признание за усилията си за обучението на онколози, специализирани в лечението на редки тумори.

В клиниката младият онколог е подобрявала познанията си за лечение на пациенти с различни видове саркоми - от често срещаните ГИСТ-ове ( гастоинтестинални стромални тумори), различни видове липосаркоми, лейомиосаркоми, през по-редките хистологични подтипове, които там са били доста чести като солитарни фиброзни тумори, дезмоидни тумори, недиференцирани плеоморфни саркоми, остеосаркоми, сарком на Юинг, хондросаркоми до отделно обособената група на ултра-редки видове саркоми с честота ≤1/1 000 000 население.

Саркомите са група солидни тумори, които всъщност са доста хетерогенни и противно на широкото разбиране сред специалистите, вкл. онколози, те представляват различни заболявания, които имат различен ход, имат своите биологични и генетични особености, и се лекуват и проследяват по различен начин.

За съжаление в България нямаме център за лечение на редки тумори, както и за лечение на саркоми в частност. Пациентите са изправени пред сериозни проблеми още с поставянето на диагнозата, което е първият препъни камък, тъй като това често отнема много време. Случва се пациентите да бъдат лекувани дълги години за един хистологичен вид сарком, а в последствие, при ревизия в специализиран център от опитен патолог, да бъде сменена диагнозата“, споделя д-р Мегданова.  Тя пояснява, че в останалите направления от мултидисциплинарния екип, необходим за адекватното лечение на подобен тип злокачествени заболявания, също липсват експерти, специализирани в областта на диагностиката и лечението на саркоми.

„За щастие започва промяна, но е твърде бавна. В повечето случаи става въпрос за самоинициатива от страна на отделните медици. За да има специалисти, които да сформират работещ мултидисциплинарен екип, то те трябва да бъдат обучени. А това би се случило единствено в центрове в чужбина“, убедена е д-р Мегданова.

Тя споделя, че именно желанието й да бъда част от промяната и подобряването на грижата за пациентите със саркоми в България я е отвело в Италия, където вече веднъж е била през 2016 г. на 1-месечен курс. Специализацията на амбициозния лекар ще продължи и през есента, когато й предстоят още 4 седмици в клиниката на проф. Казали, тъй като това поле изисква много усилия и продължително обучение. Причината е, че в България пациентите с различни видове саркоми не са така концентрирани.

Младият лекар изтъква и позитивите, получени от пребиваването й в Италия за Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ : възможността за обсъждане на българските пациенти с колегите от центъра в Милано, специализирани в лечението на различните групи саркоми. Престоят й в Италия е дал възможност за колаборация и с колеги от други държави като Гърция, Египет, САЩ, Англия, което също е от голяма полза за българските пациенти.