Back to top medicaltime.bg

Клиниката по очни болести на ВМА бе реновиранаКлиниката по очни болести на Военномедицинска академия (ВМА) вече посреща пациентите си в изцяло ремонтиран и модернизиран нов „дом”. След продължилия няколко месеца ремонт, специалистите вече могат да лекуват болните при перфектни условия и в уютна обстановка.

Това е поредното звено от централната сграда на ВМА, което бе обновено из основи. И на практика – последната клиника, която не бе ремонтирана от създаването си преди десетилетия. Вече стартира и „освежаването” на други звена, които са обновявани преди около десетина години.

Поетапното обновление на клиниките във ВМА започна още през 2018-а. За този период изцяло обновени бяха редица звена –  Клиника по медицинска онкология; Клиника по пневмология и фтизиатрия в частта й за интервенционална пулмология; Клиника по нервни болести; Клиника по функционална диагностика на нервната система; Клиника по обща и онкологична гинекология; Клиника по спешна токсикология; Клиника по неврохирургия; Клиника по нефрология; Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия; Клиника по обща урология; Клиника по съдова хирургия; Клиника по гръдна хирургия; Катедрата по ортопедия, травматология, реконструктивна хирургия и физиотерапия; Клиника по очни болести; Втора клиника по коремна хирургия; Клиника по обща и клинична патология; Мултипрофилно спешно отделение.

Преди седмици бе осветен и реновираният Операционен център, включващ 20 модулни операционни зали, както и общежитието към ВМА, което е част от един по-голям проект с насоченост към учебната програма, развивана от Академията.