Back to top medicaltime.bg

Какво не знаем за внезапната сърдечна смърт?

Пада средната възраст на хора с комлексни аритмии и предсърдно мъжденеЕдинственият доказан и ефикасен метод за профилактика на внезапната сърдечна смърт при рискови пациенти е имплантирането на т.нар. кардиовертер-дефибрилатори

Заяви в интервю специално за MedicalTime, д-р Милко Стоянов - кардиолог в Отделеието по електрофизиология към Националната кардиологична болница. През 2014-та година придобива експертно ниво на квалификация по инвазивна електрофизиология. Член е на ССЕКБ (Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България), ESC (Европейско кардиологично дружество), EHRA (Европейската асоциация по ритъмни нарушения). От 2016 г. е член на изпитна комисия към Медицински Университет – София, за освидетелстване  по инвазивна електрофизиология. Д-р Стоянов е провел краткосрочно обучение по електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии в Италия, Австрия, Чехия и Германия. Автор на научни статии в списание EUROPACE и лектор на конференции с международно участие.

 

 

Поводът за това интервю е проведеният  в средата на май, тази година, Пети конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, където се  разискваха новите и най-актулани методи за лечение на предсърдно мъждене и превенция на внезапната сърдечна смърт и ритъмните нарушеня на сърцето. В рамките на това събитие за първи път се проведе обща сесия между специалистите електрофизиолози, Дружестото по кардиология и Дружеството по интервенционална кардиология. В престижния медицински форум се включиха над 120 специалисти от целия свят като сред лекторите бяха признати международни специалисти в областта като проф. Йозеф Кауцнер (Чехия), проф. Кристиян Щихерлинг (Швейцария) и проф. Джон Силбербауер (Великобритания). Като гости са присъствали и членовете на управителния съвет на Европейската асоциация по аритмии проф. Татяна Потпара (Сърбия) и проф. Йедржей Косюк (Германия).

 

Кое е характерното за предсърдното мъждене и защо все по-млади хора страдат от аритмии? Кое е правилното и адекватно лечение на предсърдното мъждене, в т.ч. какви са новите и актуални методи за лечение на ритъмните нарушения? В какво се изразява превенцията на внезапната сърдечна смърт? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с д-р Милко Стоянов, взел участие в Петия конгрес по кардиостимулация и електрофизиология.

 

-         Д-р Стоянов, да започнем с въпроса защо все по-млади хора стават пациенти с аритмия и предсърдно мъждене? Какви са причините за това?

-         Една от основните причини е неправилният начин на живот – прекомерната употреба на алкохол, на стимулиращи напитки и други стимуланти. Това от една страна. От друга страна причината за предсърдното мъждене може да е генетична. Особено при по-младите пациенти ако е налице такава диагноза, е доказано, че са „виновни” мутациите, които настъпват в някои гени и довеждат до тази аритмия.

 

Много често ние диагностицираме предсърдното мъждене тогава, когато са настъпили усложненята

 

-         В тази връзка, да ви помоля да припомним характерното за това състояние – симптоми, усложнения?..

-         Характерното за това състояние е, че при повечето пациенти то протича асимптомно, т.е., без никакви симптоми. А при тези, при които има симптоматика, тя се проявява с неритмично сърцебиене. И при по-малката част от тези пациенти, неритмичното сърцебиене може да е съпроводено с гръдна болка, с по-лесна умора, с недостиг на въздух, със световъртеж, с главозамайване. Искам да изтъкна, че основният риск при аритмиите, особено при по-възрастните пациенти, това са тромбоемболичните инциденти. Много често ние диагностицираме предсърдното мъждене тогава, когато са настъпили усложненията. Най-често това са мозъчен инсулт, инфаркт на миокарда или запушване на артериите на крайниците.

 

Лечението може да бъде медикаментозно, немедикаментозно или комбинация от двете стратегии

 

-         Д-р Стоянов, да акцентираме на това кое е правилното и адекватното лечение на предсърдното мъждене?

-         Първо, започва се общо взето с коректната диагноза. Коректната диагноза е много проста и лесна, когато се регистрира на електрокардиограмата по време на пристъп. Лечението е в зависимост от придружаващите заболявания и симптоматиката. То може да бъде медикаментозно, немедикаментозно или комбинация от двете стратегии. Най-важното от медикаментозната терапия е антикоагулантното лечение, особено при пациенти, които са рискови. Това са по-възрастните пациенти, тъй като все пак това е една аритмия на възрастните. Изразява се в предписването на лекарство, което разрежда кръвта и което предпазва от тези емболични инциденти, водещи до инфаркт, инсулт или запушване артериите на крайниците.

-          

-         Може ли накратко да споделите какви най-нови и актуални методи на лечение обсъдихте на този престижен форум?

-         На форума се обсъдиха новите възможности за медикаментозно лечение на аритмията, тъй като медикаментите с които разполагаме, са доста ограничени като брой и стари, което предполага доста странични ефекти. От друга страна съответно се обсъди немедикаментозното лечение, по-точно новите варианти на немедикаментозно лечение. Става дума за радиофрекветната катетърна аблация. Което означава извършване на аблация с различни енергийни източници, както и съответните резултати и начини за подобряване на тези резултати. Тъй като тука не говорим за дефинитивно лечение, аблацията на предсърдното мъждене има по-скоро палиативен характер.

-          

-         А кога се налага аблация? И може ли във всеки случай на предсърдно мъждене да се приложи тя?

-         Тогава, когато пациентът е симптомен, използваме медикаменти. Времето на аблацита идва тогава, когато медикаментите не действат или имат странични ефекти.

-          

-         Д-р Стоянов, моля ви да коментирате накратко в какво се изразява превенцията на внезапната сърдечна смърт и ритъмните нарушения въобще?

-         По принцип това е една доста обширна тема. А превенцията на внезапната сърдечна смърт може да бъде разглеждана в различни аспекти. Като се започне от профилактичните изследвания и прегледи, които трябва да се провеждат при всеки пациент след определена възраст, било то при мъж  или жена. И се стигне до по-специфичната група пациенти, особено тези, които са сърдечно болни. Тези, при които единственият ефикасен, доказал се метод, който увеличава продължителността на живота и съответно профилактира внезапната сърдечна смърт, това е имплантирането на устройства, които се наричат кардиовертер-дефибрилатори. За съжаление обаче, те не се реимбурсират от здравата каса в нашата страна и трябва да се финансират от самия пациент.

-          

-         Предполагам, че се работи в тази посока?

-         Да, ние правим постъпки пред Правителството. Обръщаме се към хората, отговорни за този проблем. И мога да кажа, че имаме някакъв успех. В смисъл, вече част от финансирането се осигурява от държавата, но въпреки това тази част, която остава за пациента, не е малка и не всеки човек може да си я позволи.

-          

-         Така е, но пък хората имат една опция повече, за да запазят живота си. Вие казвате, че би могло да се създаде регистър на пациентите с висок риск. Обяснете накратко и за нас какво означава това.

-         Означава точно това – създаване на регистър, т.е.,база данни за всички, които се нуждаят от такъв начин на превенция на внезапната сърдечна смърт. По този начин ще разполагаме с много точни статистически данни за ежегодната необходимост от имплантирането на такива устройства. Съответно Министерството на здравеопазването ще може да прави по-точно и пълно разчетите си, за да може тези устройства да бъдат имплантирани на наистина нуждаещите се пациенти. Ето това би осигурил такъв един регистър.

-         Д-р Стоянов, какво ще препоръчате за превенция на здравния проблем?

-         Аз смятам, че когато говорим за аритмиите на сърцето – било то предсърдно мъждене, било то внезапна сърдечна смърт, профилактиката е много важна. Имайте предвид, че внезапната сърдечна смърт в повечето случаи е равносилна на малигнена аритмия, т.е., предизвиква се от някаква малигнена аритмия. Затова на първо място много важна е профилактиката. А тя включва не само ежегодно посещение при лекар и съответно извършвнето на някакви изследвания. Тя включва и спазването на здравословен начин на живот. Смятам, че всеки от нас знае в какво се изразява здравословният начин на живот. И не е нужно да се повтаряме, всеки ден по медиите се говори за това. И, повярвайте, наистина е много важно.