Back to top medicaltime.bg

Иновации в онкогенетиката представиха в УСБАЛООтделението по хирургия на гърда към Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски” съвместно с медицински генитици от генетична лаборатория CellGenetic представиха пред пациенти ролята на генетичните тестове в профилактиката, диагностиката и лечението на рака на гърдата. Проф. Иван Гаврилов, д-р Ваня Митова и медицинският генетик Любомир Балабански запознаха пациентите с иновациите в онкогенетиката и приложението на цялостното геномно секвениране като най-широкоспектърното генетично изследване в сферата на онкологията.

 

‼️ 28% от всички случаи в България имат някого в рода, който е преболедувал от рак. Най-застрашени са близките, които имат майка или баба, боледуващи от рак на гърдата. Съществува риск, макар и в по-малка степен за родственици на леля и братовчеди, страдащи от онкологично заболяване. Това определя така наречената фамилност.  

 

‼️ Жените болни от рак на гърдата имат възможност да направят генетичен тест за установяване на генетичен дефект в най-уязвимите хромозоми, отговорни за това заболяване. Ако се установи такъв дефект, то той се търси и в последващото поколение. Когато е унаследена такава мутация, говорим за наследствен рак, който се среща между 8 и 10%. Това увеличава риска от разболяване на следващото поколение в над 80%.

 

✅ През 1998 г. проф. д-р Иван Гаврилов, началник на Клиника по гръдна хирургия, заедно с генетика д-р Мария Начева и проф. Димитър Цингилев, специалист по нуклеарна медицина, създават единствения в страната действащ кабинет по медико-генетична консултация за фамилен рак на млечна жлеза, съдържащ данни за над 3 500 пациенти и техни родственици. 

 

✅ Медико-гинетичната консултация със своите три направления - регистър, молекулярно-генетични изследвания и профилактика са единственият начин за намаляване на заболеваемостта и смъртността в страната ни.

 

#фамилност #генетичнитестове #млечнажлеза #РакНаГърдата #наследственост @followers @top fans