Back to top medicaltime.bg

Изграждат детска поликлиника на мястото на Центъра по наркомании?През последните няколко години държавният Национален център по наркомании се помещаваше в общинска сграда на ул. "Пиротска" № 117, но договорът за наем между Министерство на здравеопазването (МЗ) и Столична община изтече през есента на 2018 г. Като принципал на Центъра МЗ намери друга сграда, държавна собственост, в която е преместил дейността му.

Националният център по наркомании ще бъде преместен в района на държавната болница "Св. Анна".

В освободената сграда на ул. „Пиротска" № 117,  най-вероятно ще бъде изградено детско лечебно заведение, от каквото столицата има огромна нужда. В детската поликлиника ще работят различни специалисти, които ще правят цялостна диагностика на малките пациенти, ще дават първа помощ, а при необходимост ще ги насочват и за лечение в съответна специализирана болница.