Back to top medicaltime.bg

Здравеопазване, интелигентни системи, изкуствен интелект е темата на новия брой на Здравен барометърЗдравеопазванеинтелигентни системи, изкуствен интелект е темата на новия брой на Здравен барометър. Събитието ще се проведе на 14 май 2024 г., /вторник/, от 10:00 ч. в Хотел „Интерконтинентал“Бална Зала.

 Специални гости и лектори са двама изключителни специалисти в своята област: акад. дмн д-р Григор Горчев– почетен ректор на Медицинския университет – Плевен, новатор в развитието на медицината в България, в това число и в използването на роботизирана хирургия; и г-н Доброслав Димитров – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), председател на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), съосновател на „Империя Онлайн“ ЕАД и визионер в областта на развитието на изкуствения интелект.

Въпросите на които ще потърсим отговор по време на събитието:

  • Какво представлява изкуственият интелект и може ли да се създаде достатъчно устойчиво и точно понятие на това явление?
  • Има ли и какво е приложението на изкуствения интелект в здравеопазването?
  • Какви са възможните отражения на навлизането на изкуствения интелект върху различните медицински професии?

Основните групи индикатори, използваната методология, потенциалните източници на информация и периодичността ще очертае проф. Даниел Вълчев.

Здравен барометър е гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазване в България на основата на преимуществено количествени показатели. Инициативата се осъществява от Центъра за правни инициативи с ръководител проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ „Климент Охридски“. Проектът се осъществява от подвижен екип от здравни експерти, юристи и икономисти с опит в управлението, разработването на политики и подготовката на проекти на закони и други нормативни актове. Методологията на изследването включва система от обективни индикатори, изследващи различни аспекти на системата на здравеопазването, които биха позволили да се правят обективни изводи и да се избегне често открояващата се склонност за произволни ценностни съждения и преднамерени политически оценки.