Back to top medicaltime.bg

Започна Национална конференция по ревматологияЗапочна Национална конференция по ревматология.
Традиционно научните форуми по ревматология са едни от най-големите и значими научни медицински събития в страната.
Научната програма на конгреса ще включва изследователски тези, които обединяват достиженията на световните практики и съвременния клиничен опит в България.