Back to top medicaltime.bg

Д-р Георги Георгиев, уролог в Хил Клиник: Биопсия на простатна жлеза – единственият начин да се докаже наличие на рак  • Д-р Георгиев, в практиката си често ли извършвате това изследване и какво го налага?
  • Биопсията изследване с диагностична стойност, което се използва за откриване на злокачествен процес в простатната жлеза. Тя не е рутинно изследване и се назначава от специалист уролог при съмнения за наличие на карцином. По време на прегледа трябва да открия един или повече от следните фактори, за да пристъпя към биопсия: да напипам по време на ректално туширане атипичен участък или промяна в структурата на жлезата, да диагностицирам при ехографско изследване съмнителни участъци, да има налице завишени резултати от PSA туморния маркер.
  • Как се изпълнява самото изследване?
  • Манипулацията е планова, извършвам я в амбулаторни условия и поставена упойка. За пациента взимането на биопсичен материал е безболезнено и в общия случай се понася добре. Възможно е изпитването на дискомфорт за кратък период от време или леко кървене, което бързо отминава. В Хил клиник биопсирам с помощта на модерен пистолет и под ехографски контрол. Набавям материал от 8-10 участъка на жлезата спрямо специален план на разделение на зоните. Важно е да се направи многоточкова биопсия, в противен случай резултатите няма да са обективни тъй като може да се пропусне сектор в жлезата, където има ракови клетки. Цялата манипулация отнема около 10 минути. Пациентите се възстановяват много бързо.
  • Как научават мъжете резултатите от изследването?
  • Предпочитам да обсъдя лично с мъжа патоанатомичните резултати и да му предложа план на лечение. Възможностите за терапия зависят от множество фактори и опитът ми показва, че пациентите имат нужда от редица разяснения, за да получат реална представа за състоянието си. Ракът на простатата, открит в начален стадий е лечим, затова при показани за операция пациенти препоръчвам да не се забавя извършването на радикална простатектомия. В Хил клиник използваме сигурен лапароспоски метод за извършване на тази операция. Опитът на нашия екип и този съвършен метод в максимална степен гарантира качеството на лечението, отстраняването на тумора и в същото време запазва нормалната еректилна и уринарна функция на мъжа.

За консултация със специалист в Хил клиник запазете предварително час на 02 439 3131