Back to top medicaltime.bg

ГРИЖЕЩИТЕ СЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИИ ЩЕ РАЗПОЛАГАТ С ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМАСпециализираната електронна платформа https://bg.indeed-project.eu/login е разработена в рамките на проекта INDEED, обединяващ усилията на специалисти от десет европейски страни в Дунавския регион. В проекта, чрез Българското дружество по деменции, се включи и екип от невропсихолози и невролози на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Александровска”. Целта на платформата е да подпомогне различните групи професионалисти – общопрактикуващи лекари, медицински сестри, невролози, психиатри, психолози, социални работници, физиотерапевти и др. в диагностиката, лечението, в комплексните грижи за пациентите с деменция и в обучението на обслужващия персонал.

Съдържанието на платформата отразява съвременните достижения в областта на дементологията, като представя синтезиран, интерактивен, образен начин за подготовка на всички специалисти и улеснява интердисциплинарните връзки. Структурирана е така, че позволява да се ползва на две нива – за бързо и по-задълбочено информиране. Предвиден е раздел за обратна връзка с цел усъвършенстване и обогатяване на съдържанието.

Информационната платформа е отворена за свободно и безплатно ползване от потребителите и ще бъде достъпна до края на 2021г.