Back to top medicaltime.bg

ВМА с демонстрации на International Biomedical Congress - Sofia 2019
International Biomedical Congress - Sofia 2019 представи най-големите научни постижения в сферата на медицината и редица вдъхновяващи лектори. 

 В рамките на International Biomedical Congress - Sofia 2019 водещи специалисти от ВМА демонстрираха пред младежите различни иновативни техники в областта на ендоскопската хирургия, ендоурологията, травматологията, белодробните болести, кардиологията, гръдната хирургия, кожните заболявания и хематологията.

Десетки участници в четвъртото му издание посетиха ВМА и се запознаха с някои от водещите имена в българската медицина.

Една от първите клиники, които посетиха бе изцяло реновираната Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, а след това и да влязат в операционната зала заедно с професор Илия Салтиров.

В операционната зала на Клиника по гръдна хирургия пък техен ментор бе старши лейтенант д-р Васил Йорданов, д., който им показа видеоасистирана торакоскопия.

Три бронхоскопии на живо в Клиниката по Клиника по пневмология и фтизиатрия им демонстрираха доцент Милена Енчева и д-р Христо Йорданов.

По традиция един от уъркшопите „задължително” е в Клиниката по артроскопска травматология, а техен ментор бе доцент Владимир Русимов. Младежите имаха възможност да наблюдават три интервенции - артроскопия на рамо, артроскопия на предна кръстна връзка на коляно и отстраняване на метал от ръка.

Открит урок за премахване на доброкачествени новообразувания по кожата пък им организираха специалистите от Отделението по дерматология.

За изкуството на хематологията и новите методи за лечение имаха възможност да разговарят с професор Юлиан Райнов – ръководител на Клиниката по хематология и дългогодишен национален консултант.

Съботният уъркшоп бе посветен на лапароскопската хирургия, в която д-р Димитър Пенчев ги „въведе” посредством специален лапароскопски тренажор.

Доцент Лилия Демиревска от Клиника по кардиология им показа как да разчитат електрокардиограми, а в Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия д-р Виктор Василев им демонстрира техника за гипсови превръзки.