Back to top medicaltime.bg

БЕЗПЛАТНО: 10 000 българи се консултираха на горещия COVID телефонБезплатна медицинска помощ и консултации на горещата телефонна линия на Националната пациентска организация, създадена в рамките на COVID Алианс са потърсили 10 588 българи. 

Данните за дейността показват, че за 14 месеца (17 април 2020 г. – 31 юни 2021 г.), в които линията оперира, най-много консултации са извършени от лекарите, ангажирани с лечението на COVID (3079), както и по въпросите за ваксините и ваксинопрофилактиката срещу вируса (3516 консултации). 

На горещата телефонна линия консултации предоставиха 29 лекари, 1 пациентски консултант и 2 психолози.

Изводите, които могат да бъдат направени за типа обаждания, постъпили на горещата телефонна линия, са:

  • Значителна част от обажданията бяха свързани с информация относно симптомите на COVID и контрола на болестта в домашни условия или на хроничните заболявания при наличие на COVID.
  • Много обаждания не бяха свързани с COVID-19, а се отнасяха до системни проблеми, датиращи преди извънредната епидемиологична ситуация;
  • Пациентите нямат диалог с лекарите си, търсят информация за заболяването, която не са получили от своя лекар;
  • Всеки осми пациент имаше нужда от посредничество пред здравните власти – за приемане за лечение, приемане по спешност в болница; намиране и доставка на лекарства от ЕС или в страната, закупуване на лекарства на пациенти без доходи; осигуряване на информация за скъпоструващо лечение и др.
  • Психологическа помощ се предоставяше основно на самотноживеещи възрастни хора, такива останали без работа, със симптоми на тревожност и депресивни състояния от изолацията; жертви на насилие.

Технологични партньори на безплатната телефонна линия са VIVACOM и CallFlow, които безплатно предоставиха телефонния номер и софтуеъра за управление на автоматичната телефонна централа. Безплатният телефонен номер 0800 10 515 прекрати дейността си от 1 юли 2021 г., но на сайта www.covid.npo.bg можете да се запознете с актуална и достоверна информация относно разпространението на COVID-19 и необходимите мерки за предпазване от инфекцията.

От: https://npo.bg/