Back to top medicaltime.bg

БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (14 ХОРМОНА) ПРЕЗ ЮНИКлинична лаборатория и клинична фармакология въвежда стероидомен анализ – едновременно определяне на 14 стероидни хормона в плазма или серум.

През целия м. юни, всички нови лекарства и стероидния профил по приложения списък, ще се изследват промоционално, без заплащане. Пациентите трябва да бъдат насочени към КЛКФ от лекар (гинеколог, андролог, ендокринолог и др.) с долупосочената бланка. Кръв се взема на гладно, между 8 и 9.30ч. сутринта, без предварително записване.

ЛЕКАРСТВА - МЕТОД LC-MS/MS:

Бриварацетам
Вигабатрин
Габапентин
Зонизамид
Лакозамид
Прегабалин
Тиагабин
Топирамат
Хлорокин
Хидроксихлорокин


БЛАНКА ЗА ПОРЪЧВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ


 

СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (14 хормона) – МЕТОД LC-MS/MS:

Алдостерон
Андростендион
11-Деоксикортикостерон
11-Деоксикортизол
21-Деоксикортикостерон
Дихидроепиандростерон
Дихидротестостерон
Естрадиол
Кортизол
Кортизон
Кортикостерон
Тестостерон
Прогестерон
17-Хидроксипрогестерон