Back to top medicaltime.bg

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИНа 12 март отбелязваме Световния ден за борба с глаукомата. Тази година Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна, съвместно с катедрите по „Очни болести и зрителни науки“ и „Оптометрия“, както и учебен сектор „Медицински оптик“, организират една различна превантивна кампания.
От 12 февруари, всички желаещи могат да се запишат за специализирано трикратно изследване с апарат, който не просто измерва вътреочното налягане, а го коригира, съобразно особеностите на окото.
Измерването на налягането е основен метод за скрининг, диагностика и проследяване на заболяването, което не случайно се нарича „тихия крадец“. Безсимптомната и необратима загуба на зрение е неприятна изненада и за пациенти, които не знаят че имат глаукома, и за някои лекувани пациенти. Измерването на налягането е неинвазивно и зависи от ригидността на очната стена.
Съществуват нови методи, при които анатомичните особености се засичат и стойностите на налягането се коригират. За да стане ясно, може да се даде пример с балон и гумена топка. При еднакво манометрично налягане, балонът винаги се усеща по-мек, заради липса на ригидност на стената. Измерването на реалното (коригирано за ригидност) налягане е много по-показателно, както за диагнозата, така и за проследяването на пациентите с глаукома.
Ето защо екипът на СБОБАЛ-Варна предоставя безплатна трикратна процедура за всички желаещи пациенти, след предварително записване. При получаването на трите стойности, специалистите ще направят анализ и ще насочат пациентите за проследяване или допълнително изследване в болнична среда.
Директорът на болницата проф. Групчева смята, че от осигурената от лечебното заведение инфраструктура за тази инициатива могат да се възползват до 1000 пациента за посочения период. Това трябва да бъдат пациенти с доказана глаукома или очна хипертенсия (гранично или високо вътреочно налягане). Проф. Групчева подчертава, че инициативата е новаторска и се отличава от класическите подходи, но ще има много по-ефективна роля за диагностика и лечение на този сериозен световен проблем. Най-важен е факта че в тази благотворителна инициатива за здраве ще се включат всички членове на екипите, работещи на територията на болницата. Телефоните за записване за програмата, могат да се открият на интернет страницата на лечебното заведение:
Чл.-кор. проф. д-р Христина Групчева, дмн, FEBO, FICO (Hon), FBCLA, FIACLE
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Зам.-ректор "Научна дейност"
Ръководител на катедрата по "Очни болести и зрителни науки"
Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна
ул. "Дойран" 15, Варна 9002
факс: 00359 52 634096