Back to top medicaltime.bg

Алтернативни методи за лечение на рак у нас!

Що е то ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА? 


• „Ракът е лечим”, казва американският натуропат д-р Леон Колдуел*;
• Всеки ден човешкият организъм „преборва” около 750 хиляди ракови клетки;
• Ракът не означава смърт! Вие можете да обърнете хода на рака или да живеете с него дълъг и качествен живот;
• И у нас лекуват това заболяване, резултатите са впечатляващи!

Твърде дългият и труден за повечето българи преход към т.нар. демокрация се отрази негативно и на здравеопазването у нас. Един министър беше „намерен” на кръстопът, друг министър внесе токсични детски ваксини, поликлиничната система беше заличена като ненужна, но пък „получихме” реформа... под формата на „пръстови отпечатъци”. Идват, „реформират”, отиват си... А пациентите – все по-зле. И със здравето, и със здравеопазването...


Ето, например, онкоболните – диагнозата се поставя късно, лекуват се с ограничени средства, проследяват се на ниско ниво, а в последния стадий като нелечимо болни са оставени на произвола на съдбата. Въпреки че надежда винаги трябва да има! Стресирани и объркани при поставянето на диагнозата, те се надяват на чудо в лицето на лекарите-онколози у нас. Но „преминавайки от другата страна на барикадата”, не намират състрадателност, а студени и страшни цифри от изследвания, операция, химио и лъчетерапия. Стандартът е за всички! Няма отклонение, няма индивидуален подход, няма човещина! Захвърлени в последния стадий, ненужни на обществото и в тежест на близките, започват да търсят помощ в чужбина. За много пари, които не всеки има. Помагат приятели, помагат бизнесмени, помагат организации.

Защото са необходими хиляди евро.


Все още обаче има лекари у нас, чиято кауза е пациентът.

 

Не „пътеката”, а пациентът!

 

Така преди повече от 10 години се създава Медицински център ”Интегративна медицина” от д-р Христо Дамянов – уролог-онколог, и проф. Лъчезар Аврамов – биофизик. Центърът предлага лечение на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина – ново направление в съвременната медицина, което съчетава класическите методи на лечение с научно доказани алтернативни и допълващи методи и има за цел да повиши ефективността на лечението и качеството на живот на пациентите. Това е практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент и се фокусира върху цялостния индивид.


В центъра всеки пациент може да направи консултация, която да определи възможностите за лечение на базата на епикризи, контролни прегледи и изследвания. По телефон и електронна поща консултации не се правят!


Преди лечението се назначават определен обем лабораторни изследвания вкл. туморни маркери и образна диагностика. Самото лечение е амбулаторно, а продължителността му зависи от тежестта на заболяването. При напреднали онкозаболявания обикновено продължава 6 до 10 седмици. През това време пациентите са в състояние да изпълняват всекидневните си задължения и самочувствието им се запазва.
Първата седмица е подготвителна и включва едночасово лечение с озон в комбинация с биорезонансна терапия или други лечебни метод. Изготвят се две индивидуални лечебни програми, за домашно лечение и лечебни процедури в клиниката.
Следващите шест седмици се провежда по една процедура седмично с Инсулин-потенцирана химиотерапия (ИПТ) с малки дози, един път седмично. В интервала между две ИПТ се правят две-три процедури за детоксикация и имунна стимулация. Основният курс на лечение е с продължителност 6 до 10 седмици. Следват контролни изследвания и отчитане на резултата от лечението. В зависимост от получените резултати лечението продължава с домашната програма или при необходимост с допълнителни процедури в клиниката.

 

 

  • Философията на лечението включва три цели: 
  • - Първата цел е по най-бърз и ефективен начин да се вкара в ремисия заболяването.
  • - Втората - постигане на максимално дълга ремисия.
  • - Третата - обратно развитие на туморния процес.

За постигане на трите цели на лечението, от първостепенна важност е активното участие на пациента в лечебния процес, както и позитивната му нагласа и увереност в добрия изход. Подценяването на това изискване означава на практика сериозни загуби на лечебни възможности. 
Диагнозата „рак” не е присъда, но веднъж поставена, означава че начинът на живот и хранителният режим на човека вече не трябва да бъде същия, за да се промени и т.нар. „ракова физиология”. Затова пациентите на центъра получават и конкретни съвети, как да живеят занапред.


Контролните прегледи през първата година се правят на всеки три месеца, а в последствие на всеки шест месеца. 
Получените до момента статистически данни за резултатите от лечението в центъра при напреднали туморни заболявания показват постигането на ремисия в около 80% от лекуваните. При това трябва да се отбележи, че 2/3 от тези болни са след неуспех от проведено предшестващо лечение с методите на стандартната онкология.


Лечението на този етап не се покрива от здравната каса. Цената зависи от продължителността на лечението и използваните методи, но е многократно по-ниска от тази на аналогични клиники в Европа.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТ ОТ НОВ МЕТОД ЗА КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ: БИОМАГНИТНА ТЕРАПИЯ И ИПТ


Л.Т., 44 г. През септември 2015 г. – образувание в лява подмишница; до май 2016г. – мамолог, ехограф, мамограф, образуванието нараства; юни – биопсия, ПЕТ скенер, - метаболитно активен туморен процес в лява млечна жлеза с дисеминация в аксиларни лимфни възли и суспектни данни за вторично ангажиран надключичен лимфен възел вляво Диагноза: карцином на лява млечна жлеза; юли-август – отказва операция и химиотерапия; септември – лечение с биомагнитна терапия и ИПТ в МЦ „Интегративна медицина”;

 

декември – ехографията показва намаляване на образуванието, ПЪТЯТ Е ПРАВИЛЕН; комплексното лечение в МЦ ”Интегративна медицина” продължава до януари 2017 г. – следва програма за домашно лечение (диета, имунотерапия, методи за детоксикация) и контролни прегледи; март 2017 г. – ПЕТ скенер показва ПЪЛЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТАБОЛИТЕН И МОРФОЛОГИЧИН ЕФЕКТ от приложената терапия по повод тумора на гърдата и лимфните метастази.

БЕЗ ОПЕРАЦИЯ, БЕЗ ХИМИОТЕРАПИЯ С ВИСОКИ ДОЗИ, БЕЗ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ!

 

Д-р Теменуга Братанова