Back to top medicaltime.bg

COVID 19 И ВРОДЕНИТЕ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ
Тази информация е подготвена от Global ARCH and Children’s HeartLink и е предназначена за пациентите и семействата с ВСМ.
Превеждаме този документ, за улеснение на семействата на децата и израсналите с ВСМ.
Какво е COVID-19?
COVID-19 е ново заболяване, причинено от коронавирус. Едва сега започваме да научаваме как COVID-19 ще повлияе на хората. Вашите лични лекари ще имат повече информация за това как COVID-19 може да окаже влияние върху Вас.
Какви са симптомите на COVID-19?
Общите признаци са: повишена температура, суха кашлица, умора и болки в тялото. Някои хора имат също влажна кашлица, гръдна болка и задух. Малка част от хората имат диария, повръщане или виене на свят. Обаче много деца и възрастни могат да нямат симптоми. Вие можете да предадете COVID-19 на други хора без да имате някакви симптоми.
Колко опасен е COVID-19?
Повечето хора имат леки симптоми. Много се подобряват след няколко дни. Много малко деца с COVID-19 са починли. Но това не означава, че децата са напълно защитени. COVID-19 е също леко заболяване за повечето възрастни. Но около един от петима възрастни, които го получат, трябва да отидат в болницата. Повечето възрастни от всички възрасти се възстановяват. Вероятността да бъдете хоспитализирани или да умрете, нараства с възрастта и други съпътстващи заболявания. Тази информация може да се промени, докато научаваме повече за заболяването.
Има ли специални рискове за деца и възрастни със сърдечни пороци?
Не знаем как този вирус ще засегне деца и възрастни със сърдечни дефекти. Повечето кардиологични центрове все още не са виждали пациенти с вродени сърдечни малформции (ВСМ) със COVID-19. Хората с други видове сърдечни проблеми са изложени на по-висок риск. Много хора със сърдечни проблеми вече имат сърдечна или дихателна недостатъчност. Тази слабост може да направи по-опасно заразяването с вируса. Не очакваме всички хора със сърдечни дефекти да са изложени на висок риск.
Сърдечни проблеми, които могат да поставят Вас или вашено дете в по-висок риск.
• Много комплексни ВСМ
• Обща камера
• Цианоза
• Сърдечна недостатъчност
• Ритъмни нарушения
• Белодробни проблеми като повишено налягане в белодробна артерия (белодробна хипертония)
• Сърдечна операция в последните 3 месеца
• Сърдечна трансплантация

Какви други здравословни проблеми могат да изложат мен или детето ми на по-висок риск?
Затлъстяването, диабетът, тютюнопушенето, други вродени дефекти, чернодробни или бъбречни проблеми или слаба имунна система могат да повишат риска. Астмата, която изисква често приемане на лекарства, също може да повиши риска. Попитайте вашия кардиолог, ако имате въпроси относно риска за вас или вашето дете.
Могат ли имплантираните сърдечни устройства (пейсмейкъри, сърдечни клапи, стентове, кондюити, затварящи устройства) да се заразят?
Не. COVID-19 няма да зарази какъвто и да е предмет в сърцето или гърдите.
Има ли ваксина или лекарство за COVID-19?
В момента няма ваксина, която да предотврати или лекува COVID-19. Няколко лекарства се изпробват, за да се установи дали действат и дали са безопасни.
Аз / детето ми скоро имаме дата за операция. Какво да правим?
В момента повечето болници правят само спешни интервенции и спешни операции. Някои сърдечни операции могат да бъдат безопасно забавени без големи рискове. За Вас или Вашето дете може да е по-безопасно, ако операцията бъде отложена за известно време. Свържете се с болницата, където е планирана операцията Ви, за да разберете дали операцията ще бъде извършена или отложена.
Трябва ли да отида в клиниката за редовен кардиологичен преглед на детето ми?
По принцип не ходете в болницата за редовни консултации. Рутинните прегледи и тестове могат да бъдат безопасно отложени. Ако Вие или Вашето дете имате спешен кардиологичен проблем, свържете се с екипа на проследяващите лекари за следващите стъпки. Ако не сте сигурни дали проблемът се нуждае от спешно внимание, свържете се с Вашия лекар.
Какво мога да направя, за да предпазя себе си и детето си от COVID-19?
• Останете у дома колкото се може по-дълго време
• Измивайте често ръцете си със сапун и топла вода или със сапун и преварена вода
• Използвайте често дезинфектант за ръце, когато сте извън дома
• Кашляйте в лакътя си
• Поставяйте маска когато сте навън
• Изтривайте с дезинфектант повърхности, които други хора са докосвали
• Поддържайте дистанция от 2 метра от други хора
• Дръжте себе си и детето си далеч от болен член на семейството
Трябва ли да отида на работа или училище, ако имам едно от изброените по-горе рискови сърдечни заболявания?
Всеки с високорисково сърдечно заболяване трябва да остане вкъщи ако е възможно. Това е вярно дори ако Вие / Вашето дете се чувствате добре. Ако това не е възможно, попитайте кардиологичния екит дали има неща, които можете да направите, за да останете в безопасност.
Какво трябва да направя, ако мисля, че детето ми или аз може да имаме COVID-19?
Ако вие, вашето дете или някой от вашето домакинство развие симптоми, незабавно изолирайте болния. НЕ бързайте към болницата или клиниката. Свържете се с кардиологичния екип по телефона, за да обсъдите. В повечето случаи треска и други симптоми ще се подобрят след няколко дни. Ако симптомите не се подобрят и се влошат, попитайте вашия лекар за съвет.
Има ли кардиологични медикаменти, които трябва да бъдат спрени поради COVID-19?
Продължете всички редовни кардиологични лекарства, освен ако Вашият лекар не Ви каже друго. Това включва лекарства за разреждане на кръвта, медикаменти за повишено артериално налягане, медикаменти за сърдечния ритъм и витамини. Свържете се с Вашия лекар, ако имате въпроси относно медикаментите.
Какви лекарства могат да се използват при симптоми на грип?
Обикновен ацетаминофен като Paracetamol, Calpol и Panadol може да помогне при болка и повишена температура. Попитайте Вашият лекар преди да използвате други лекарства.
Има ли други лекарства, които хората със COVID-19 не трябва да приемат?
Ако смятате, че Вие или Вашето дете може да имате COVID-19, консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате някакви лекарства. Например хората не трябва да приемат лекарство за астма, без първо да питат дали е безопасно. Попитайте Вашия лекар, ако имате всякакви притеснения относно конкретно лекарство или неговата дозировка.
Какво трябва да направя, ако сърдечното състояние на моето дете се влоши?
Незабавно потърсете медицинска помощ, ако Вие или Вашето дете стане по-синьо, с по-учестено и затруднено дишане, има много бързо сърцебиене или става сънливо. Отидете в най-близката болница за по-нататъшни грижи. Ако е възможно, обадете се предварително, за да могат да подготвят и планират лечението.