Back to top medicaltime.bg

Програма на семеен център "Малки чудеса"На 17 септември в 15:30 часа се открива първият Логоритмичен клас с Таня! 


Класовете ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 15:30 до 16:30 часа. 

Повече информация на сайта:

http://chudesa.bg/bg/uslugi/за-деца/logoritmika.html