Back to top medicaltime.bg

Още повече сигурност за пациентите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“При следващо посещение в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ е препоръчително да заявите отговор на таен въпрос. Тайният въпрос, заедно с персоналния ви идентификационен код, служат за легитимация от ваша страна при комуникация с представители на болницата по телефона и онлайн. В допълнение на този таен въпрос за легитимацията опеаторите ще ви зададат допълнителни въпроси, свързани с посочването на лекуващия ви лекар и последните посещения в болницата, както и за естеството на извършваните медицински услуги. По този начин ще можете да получите информация за готови лабораторни резултати или за обратна връзка с лекуващия ви лекар за проведени изследвания и лечение.

Защо „таен въпрос“?
Тайният въпрос и последващите въпроси за комуникация се използват само като алтернативен метод на легитимация в случаите, когато пациентът е сменил своя първоначално получен ПИН код. ПИН кодът служи за допълнително подсигуряване на достъпа онлайн до медицински изследвания. Когато пациентът не желае да предостави своята нова, сменена парола, в употреба сила тайният въпрос. Той се използва и когато пациентът е заплатил медицински услуги по банков път или онлайн и затова не е получил своя ПИН код лично след плащане на касата на болницата. Промяната на отговора на тайния въпрос или информация за него става само на място след легитимация. 

99% сигурност от нас – 1% зависи от вас
Молим всички пациенти да не предоставят на трети лица индивидуалния си ПИН код и отговора на посочения в болницата таен въпрос. Само така ще бъдете сигурни, че сте направили всичко възможно вашите лични данни и пациентската тайна да са защитени. 


Новите правила за защита на личните данни и пациентската тайна в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ са в унисон със стандартите по сигурността, въведени след влизането в сила на регламента за защита на личните данни на Европейския съюз от 25 май 2018 г. (т.нар. GDPR).