Back to top medicaltime.bg

Как тормозът в училище се отразява на мозъка на детето? 

Около 10-15 % от подрастващите са подлагани редовно на тормоз, като издевателствата продължават повече от шест месеца

 

Особено често такъв тормоз се среща сред подрастващите, но това може да се случи на всякаква възраст. Резултати от последни изследвания гласят, че тормозът засяга стотици милиони деца и подрастващи в целия свят. В някои случаи последствията от такъв тормоз се проявяват след години и дори десетилетия.

 

Световната здравна организация и Организацията на обединените нации признават училищния тормоз за глобален проблем. И са единодушни в мнението си, че нашето разбиране за влиянето на тормоза върху мозъка и психическото здраве, е ограничено.

 

Тормозът се проявява като повтарящо се и преднамерено словесно, физическо и антиобществено поведение. Този или тези, които издевателстват над другите, искат да ги изплашат, да им навредят като често ги обявяват за неудачници, за маргинали. И всичко това, защото считат, че обектът на техния тормоз е слаб и много се различава от останалите.

 

Такъв вид тормоз е най-разпространен в училище. Сред по-малките деца оскърбителните изрази и причиняването на физическа вреда са най-разпространените форми на издевателство. Но с възрастта подобно поведение става все по-изострено. Понякога това поведение прераства в тормоз, прекрачващ пределите на училищните стени и продължаващ в социалните мрежи.  

 

Психолозите считат уязвимостта за най-определящ критерий за тормоз

 

В крайна сметка с тормоза може да се сблъска човек на всякаква възраст и в общност, колектив, екип, който е сформиран на принципа на случайността – на работа, в университета или в училище. Съществуват множество видове критерии за тормоз, обаче психолозите считат емоционалната уязвимост за най-определящ критерий. Колкото повече човек, подложен на такъв тормоз, проявява слабост, реагирайки на оскърбленията и обидите, толкова повече това разгорещява, разпалва желанието на другата страна да продължава да тормози с още по-голям хъс. С други думи – реагирайки емоционално на обидата, вие давате на оскърбителя това, което той иска. Много възрастни също се сблъскват с тормоз на работата.

 

Учените смятат, че тормозът при децата не се различава по нищо от тормоза при възрастните. И при едните, и при другите действат едни и същи механизми и критерии на принципа на различията или уязвимостта. Тъй като тормозът по принцип е спонтанен, е трудно да се проследи кога именно ситуацята започва силно да се усложнява. 

 

Последствията от училищния тормоз и въобще от тормоза в колектива са депресия, тревожни разстройства, стрес, а също и склонност към суицидни мисли

 

Около 10-15 % от подрастващите са подлагани редовно на тормоз, като издевателствата продължават повече от шест месеца. Преживяванията, притесненията и стресът, свързани с подобно отношение, стават причина за лоши оценки в училище и  в университета. Също така те се отразяват негативно на шансовете тормозеният младеж да се устрои на работа в бъдеще. А най-неприятното е, че обектите на тормоз по-често от другите хора страдат от депресия, тревожни разстройства, стресови разстройства, също така са склонни към суицидни мисли. 

 

През последните 10 години учените започнаха да отделят повече внимание на влиянието на тормоза върху здравето. Като цяло може да се каже, че организмът реагира на тормоза като към остър стрес. Статия, публикувана в декември миналата година в журнала Molecular Psychiatri, хвърля светлина върху друга област от изследванията: структурата на мозъка. Травмата, предизвикана от продължителен, повтарящ се тормоз, може да повлияе на структурата на главния мозък, както показват данни от магнитно-резонансна томография. Тези данни са събрани от международна група от Кралския колеж в Лондон. Получените резултати потвърждават резултати от предишни изследвания, които демонстрират аналогични изменения у децата и възрастните, подлагани на жестоко отношение в съвсем млада възраст. Понякога тормозът води и до физически травми.

 

По мнението на Трейси Уайланкър, клиничен психолог от университета в Отава, измененията в структурата и химическия състав на мозъка нагледно демонстрират колко пагубен и опасен е тормозът. Заедно с колегите си Уайланкър се надява в бъдеще да се провеждат много повече такива изследвания. В крайна сметка учените смятат, че получените данни могат да се използват за обосновано вземане на политически решения и приемане на необходимите мерки за борбата с издевателствата.

 

В по-ранни изследвания, публикувани в журнал American Journal of Psychiatri от 2010 година, също се съобщава за нарушения в определени зони от мозъка, които са свързани със съобщения за словески оскърбления. Невробиолозите отбеляват, че мозъкът е пластичен през целия ни живот. Именно благодарение на тази невропластичност ние продължаваме да се учим, а околната среда формира нашето поведение. В тази връзка, не е за учудване, че тормозът се отразява не само на психическото здраве, но и на работата на мозъка.   

 

Учените смятат, че запазването на неутралитет е най-ефективният метод за борба с тормоза

 

Никак не е просто да се борите сами с тормоза в училище или на работа. Затова специалистите съветват на първо място да се обърнете за помощ. В особено тежки случаи единственото решение може да е смяна на местожителството, на работата, на училището. Учените обаче смятат, че запазването на неутралитет е най-ефективният метод за борба с тормоза. Всякакви случаи на тормоз действат по сходен начин – нахалникът, този който обижда и тормози, очаква реакция от „жертвата” си. И колкото по-емоционална е тази реакция, толкова по-зле. Именно затова е важно да запазите спокойствие и да не показвате своята слабост. Подобно поведение по-скоро ще доведе до това, нахалникът, който ви тормози, просто да изгуби интерес към вас. Важното е да му покажете, че неговите думи и постъпки не ви засягат. И не на последно място, специалистите съветват да не пренебрегвате силата на закона. В някои случаи, особено когато тормозът води до причиняване вече и на физическа вреда, трябва да защитите правата си като се обърнете към правоохранителните органи.

БАЛАНС със СПЛИНА
22.03.2020 09:09:29

БАЛАНС със СПЛИНА

3