Back to top medicaltime.bg

Безплатни консултации за деца от 0 до 3 годиниЗапочват безплатните прегледи и консултации за 2020. Колегите от Център "Малки чудеса" предлагат възможност за безплатни консултации със специалист по ранна детска интервенция.

Те имат за цел да отговорят на различни въпроси, свързани с развитието на бебето и малкото дете, които тревожат родителите:


- Кога бебето ми трябва да започне да….?
- Нормално ли е бебето да…?
- С какви занимания мога да подкрепя развитието на бебето у дома?
- Как да включа различните сетива в процеса на учене на детето?

Подходящи са за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

В този вид консултации се изхожда от разбирането, че щом нещо тревожи семейството, то трябва да бъде обсъдено, колкото и незначително да изглежда отстрани. Тъй като родителите са тези, които познават най-добре своето дете, техните наблюдения и преживявания имат ролята на своеобразен “компас” по време на консултацията и всяко тяхно наблюдение е значимо.

Консултациите се провеждат от Маргарита Габровска - специалист по ранна детска интервенция и логопед в Център за детско развитие “Малки чудеса”.