Back to top medicaltime.bg

АРТ ТЕРАПИИТЕ ЗА ОНКОБОЛНИ ДЕЦА СЕ ЗАВРЪЩАТ В КЛИНИКАТА ПО ДЕТСКА ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ НА ИСУЛ
След няколко годишно прекъсване, заради пандемията от COVID-19, в Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД отново се възстановява провеждането на ежеседмични сесии по музикотерапия и арт терапия. Инициирани и финансово осигурени от Фондация АРТОН България с подкрепата на ФАНТАСТИКО ГРУП и дарителската програма „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ”, сесиите представляват допълнителна форма на психологична подкрепа за малките пациенти през средствата на изкуствата.

Тази година с малките ни пациенти ще се занимава младата и талантлива изпълнителка на автентични народни песни Надежда Чилигирова. Тя е преминали сертификационно обучение, проведено от Ивайла Георгиева, д. м. (клиничен онкопсихолог в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на ИСУЛ). Всеки петък талантливата певица ще се среща с лежащо болните деца, като ще ги занимава с музика, фолклор и народно творчество.
„Радвам се, че успяхме да подновим тези занимания за нашите пациенти, тъй като ефектът от тях е доказан“, обяснява психологът на клиниката Ивайла Георгиева, д.м. Според нея системният подход, разнообразието от креативни форми и психологичната основа на арт програмата дават на децата с най – тежки заболявания подкрепа за справяне с възникващите по време на болничният престой трудности и в крайна сметка се отразяват позитивно и на целия цикъл на лечение.
Едновременно с провежданите сесии в Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД в София, всяка седмица арт терапевт влиза и в Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив.