Back to top medicaltime.bg

АЛА осигурява лечение на над 100 подрастващи с цепнатина на устната или небцетоАсоциацията на пациентите с лицеви аномалии и техните родители (АЛА) е една от онези пловдивски неправителствени организации, които отдават сърцето си, за да помогнат на най-малките да растат здрави и щастливи.  Гражданската организация подпомага деца, които се раждат с цепнатина на устните и небцето и работи в тясно сътрудничество с отделението по „Пластично-възстановителна хирургия за деца“ към УМБАЛ „Свети Георги“. Създадена е през 1997 година от лекари и родители на деца с лицева аномалия, които не могат да приемат факта, че техните рожби изостават от другите и не им се предлага нужното и адекватно лечение от държавата. Осъзнатостта, че са готови да се борят дори и със здравните власти, подтиква хирурга д-р Юрий Анастасов, логопеда Златка Ботева и юриста и родител Валентина Ангелова да разкрият ново звено, което да създаде мултидисциплинарен център за лечение на лицеви аномалии.


В първите и най-трудни години на АЛА даренията за оборудване идват от самите родители, поддръжници на идеята, Медицински университет – Пловдив и болницата в град Лил, Франция. Оттогава насам организацията защитава интересите както на децата, така и на техните семейства. Работи с медицински експерти, а дейностите са насочени както към повишаване на информираността на семействата и обществото, така и към промяна в нормативната среда. Изграждат електронно медицинско досие на пациентите –  www.emrfa.org – чрез което всеки от тях е  в директен контакт с лекуващите го специалисти и което осигурява проследяване състоянието. Поддържат регистри на най-големите специалисти в работата с деца с цепнатина на устната и небцето, както и родителска група за взаимопомощ.