Back to top medicaltime.bg

УМБАЛ „Св. Георги“ търси ДОБРОВОЛЦИ - лекари и студенти от МУВъв връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с Covid-19 и необходимостта от разкриване на допълнителен блок към Клиника по Инфекциозни болести Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“-ЕАД, Пловдив търси ДОБРОВОЛЦИ (лекари, стажант-лекари/сестри, студенти от всички факултети на МУ), които да подпомогнат работата в клиниката.

 Същите могат да работят в инфекциозен блок без обслужване на пациенти с Covid-19 или в блок с такива пациенти (по избор)

 Доброволците ще бъдат допълнително обучени от професионалисти за работа с общи инфекциозни заболявания.

 За всички ще бъдат осигурени индивидуални предпазни средства.

Периодът на доброволчество на стажантите (МФ, МК) ще им бъде признат като стаж.

Доброволците от МФ и МК могат да бъдат назначени като здравни асистенти на трудов договор с УМБАЛ „Свети Георги“,

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И КООРДИНАТОР на желаещите доброволци:
доц. Бойкинова, дм e-mail: oliana67@yahoo.com


От: https://mu-plovdiv.bg/