Back to top medicaltime.bg

Студенти от УХТ с шанс да получават дипломи от България и Холандия 

Патрик Бърджис, преподавател в Университета по приложни науки, Дортен, Холандия (AERES University of Applied Sciences), демонстрира как персоналните мобилни устройства могат да участват активно в образователния процес. По време на публична лекция „Определяне на стойността във веригата на предлагане на храни: Вътрешни и външни инструменти за определяне на стойността във веригата“ в аула „Проф. Милен Бешков” в УХТ, гостът помоли студентите да се регистрират в сайт, провери с викторина знанията им и базира лекцията си на неточните отговори. Студентите работиха от GSM-ите си, а лекторът проследи решенията им на лаптопа си. С този ход Бърджис съумя да спечели аудиторията и я накара активно да влезе в диалог с него. Студенти и преподаватели дискутираха на английски език как се управлява веригата при предлагане на храни и напитки.

Срещата в УХТ откри Кийс Шипър, преподавател в същия холандски университет, който най-напред запозна присъстващите с възможностите за обучение в Университета по приложни науки, Дортен, Холандия (AERES University of Applied Sciences). След това говори на тема „Законодателство и политика на ЕС в областта на храните: Основни търговски споразумения в ЕС“.

Двамата лектори са на посещение в УХТ по програма Еразъм+ и в изпълнение на меморандума за двустранно сътрудничество между двете висши училища. Споразумението дава възможност на студентите от УХТ да получават двойни дипломи от България и Холандия. Университетът по хранителни технологии и холандският партньор работят по два научни проекта. На обучение в момента там е студентка от специалност „Технология на месото и млякото“, за която гостите отбелязаха, че се представя най-добре от всички чужденци.