Back to top medicaltime.bg

БМЧК с Е-Академия за доброволци 2020Българският младежки Червен кръст организира първата по рода си Е-Академия за доброволци!
Тази година обучителните модули в Е-Академия са:

Лидерски умения и младежко овластяване
Активно включване в социална среда
Здравна програма на БМЧК
Промоция на хуманитарните ценности

Обучителните модули ще се провеждат веднъж седмично в рамките на общо три седмици с помощта на платформата Zoom, а срокът за попълване на онлайн формите за кандидатстване е 30-ти септември.
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 3 ОКТОМВРИ - 11 часа