Back to top medicaltime.bg

Stormram 4: МР-съвместим робот за високочестотна биопсия

Най-малкият отпечатан на 3D-принтер робот за биопсия беше презентиран преди няколко дена 

Ракът на гърдата е едно от най-разпространените онкологични заболявания при жените. В днешно време за поставяне на диагнозата се извършва биопсия на туморните образувания под визуален контрол. Без тази болезнена процедура е невъзможна качествена диагностика.

 

В съвременните клиники за лечение на рака на гърдата използват специфични игли: или с термична аблация, т.е. игли с много горещ връх, или с криоаблация, т.е. много студен връх. Тези устройства могат да разрушават раковите клетки в зоната, в която е проникнала иглата без да е необходима операция. Акуратното и предпазливо контролиране и управление на иглата има решаващо значение за резултатите от процедурата. Магнито-резонансната томография е именно тази технология, която позволява да се достигне необходимото ниво на детайлизация и ефективност от лечението. За съжаление, остава друг източник на грешка – несъвършената човешка ръка. Колкото и да е опитен един хирург, роботът изпълнява аблацията и биопсията по-точно. Но далеч не всички роботи могат да работят вътре в мощния МР-скенер. Тъй като се състоят от метални сплави, те реагират на магнитното поле на томографа и излизат от строя.

 

Сътрудници от Университета в Туент, съвместно с колеги от  Ziekenhuis Groep Twente (Холандия) измислили решение – МР-съвместим робот за биопсия, състоящ се от пластика. Само преди няколко дена беше презентиран най-малкият отпечатан на 3D- принтер робот за биопсия. Новото устройство под наименование Stormram 4 се състои от държател за иглата на пластиковите накрайници, които привеждат в действие пневмопредавката. За управление се използват 5-метрови въздушни шланги, които могат да се изведат зад пределите на томографа без да създават ни най-малки неудобства. Пълната липса на метал позволява това устройство да се използва в магнито-резонансен томограф с всякаква мощност.

Снабден с удобни високочестотни контрольори, Stormram 4 ще се превърне в органично продължение ръката на хирурга. Акуратният роботизиран контрол на иглите ще замени ръката на човека, провеждайки процедурата по-бързо, по-ефективно и по-безопасно за болните. Медицинските роботи ще се превърнат в „златен стандарт” в съвсем близко бъдеще.

Роботът за биопсия е бил създаден под ръководството на Винсънт Гроънхюз, Франсоа Сипел и професора по робототехника от Университета в Туент Стефано Страмигиоли.