Back to top medicaltime.bg

„СТОП реклама!“ пести пари на общините и спасява дърветаОт инициативата „СТОП на рекламата!“ (насочена към ограничаване на нежеланата хартиена реклама в пощенските кутии), бихме искали да ви представим „Зеления калкулатор“ – последното допълнение в платформата www.stopreklama.net .

Зеленият калкулатор показва какво е състоянието с „нежеланата поща“ (нежеланата хартиена реклама) към момента и какъв може да бъде ефектът от спестената „нежелана поща“, при въвеждане на механизма „СТОП реклама!“.

Линк към „Зеления калкулатор“: https://www.stopreklama.net/green-calculator

Онлайн калкулаторът изчислява прогнозните спестявания за всяка населена единица: област, община, град, село, квартал, блок, вход.

При изчисленията калкулаторът използва данни от 2021 година за:

-        средната цена на тон хартия, печат и други дейности, присъщи на печатната реклама;

-        средна стойност за обработка на 1 тон отпадък, заложен в договорите на българските общини;

-        международно приети показатели за въглероден отпечатък и разход на природен ресурс при производството на 1 тон хартия.

Достатъчно е да въведете конкретен брой домакинства и след два клика ще получите информация за:

  • получаваното от тях количество „нежелана поща” на годишна база;
  • колко плащат рекламодателите за тези материали;
  • колко плащате вие през данъците си за тази хартиена реклама;
    • каква щета нанасят на природата тези рекламни материали, преизчислено в количество дървета.

Със „Зеления калкулатор“ ви предоставяме и възможност да изчислите очаквания ефект от въвеждане на механизма „СТОП реклама!“ по отношение на следното:

  • колко би спечелила природата – в спасени дървета и спестени емисии СО2 както и
    • колко би спестила вашата община от спазването на залепените стикери в лева на годишна база.

Както сами ще се уверите, колкото по-голям е броят на залепените стикери върху пощенските кутии и колкото по-висок е процентът на спазване на стикера, от страна на различните разпространители, толкова по-голямо е положителното въздействие върху природата и всички нас.

Нашият апел към рекламодателите и разпространителите на хартиени рекламни материали в пощенските кутии е:

  • Уважавайте волята на домакинствата и се съобразявайте със стикера „СТОП реклама!“

Обръщаме се и към жителите на столицата, които не желаят да получават хартиени рекламни материали:

  • Залепете стикер „СТОП реклама!“ на пощенската си кутия, за да се откажете от излишната хартия! Може да заявите своят стикер безплатно през платформата www.stopreklama.net

Заедно можем да намалим нежеланата хартиена реклама и в София и в България!