Back to top medicaltime.bg

Революционно лечение на рак чрез имунотерапия във виенска частна клиника 

 

Имунотерапията е големият пробив в лечението на рака за последните 20 г. Туморите блокират реакцията на имунната система като парализират кръвните клетки, които трябва да атакуват злокачественото образувание. Имунотерапията в онкологията помага да се вдигне тази “парализа”, разказа проф. Кристоф Цилински, един от водещите онколози в Европа. Той е основател и ръководител на Център за рака към

Виенската частна болница Wiener Privatklinik

Антитела правят раковите клетки видими за имунната система

Това става с помощта на специфични антитела. Чрез лекарството те достигат до раковите клетки и се настаняват на повърхността им. Таза “маркировка” ги прави разпознаваеми за имунната система, която отново ги атакува. Антителата са своеобразен “мост”, който позволява неутрализирането на парализата, причинена от раковите клетки.

Целенасоченото прилагане на естествени за организма сигнални молекули като интерферон алфа или интерлевкин 2 също е част от имунотерапията при рак. Тези сигнални вещества мобилизират имунната система при определени онкологични заболявания.

В Центъра за рака във Виена различни специалисти работят в екип, за да определят най-доброто лечение за пациента. Няма как само един лекар да знае, кое е правилното. Всеки е тесен специалист в своята област и само заедно може да вземем точното решение, обясни проф. Цилински. При него идват и доста пациенти от България – за уточняване на диагнозата или лечение.