Back to top medicaltime.bg

Нов препарат ще лекува тежка астма в близко бъдещеИзследване, публикувано на страниците на Journal of Allergy and Clinical Immunology, открива пътя към съвършено нов препарат за лечение на астма. Това заболяване се характеризира с възпаление и стесняване на дихателните пътища. Най-честите провокатори на астмата са плесента, цветният прашец, прахът, пърхотът на животните, някои лекарствени препарати и физическите натоварвания. В развитите страни от астма страда всеки 12-ти жител, а заболеваемостта продължава да расте.

„Съвременните препарати за лечение на астма успешно отстраняват симптомите при много болни, но при тежка астма те са на 100 % неефективни. Сега се разработват редица нови средства против алергична астма, обаче все още имаме голяма потребност от алтернативни препарати”, – заявява ръководителят на новото изследване Рут Съндър от Университета Лестър. Тази област на изследвания е приоритет на учени и изследователи от гледна точка на стремителния растеж на заболеваемостта от астма, потенциалните рискове от нея и проблемите в медикаментозната терапия.

 Британските учени

се съсредоточичли върху ролята на специфичния протеин амфотерин (HMGB1) в развитието на заболяването. Известно е, че този протеин се изработва от имунни клетки – моноцити, макрофаги, дендритни клетки и участва във възпалителната реакция. Логично е да се предположи, че този протеин играе значителна роля в развитието на астматичния пристъп. Съответно ако бъде блокиран, това би помогнало в лечението на астмата. „Ние демонстрирахме, че HMGB1 действително се въвлича в механизма за развитие на болестта.

Това вещество се продуцира от увредени клетки, а неговото съдържание в дихателните пътища при астма съществено се повишава”, – обясняват авторите. По думите на доктор Съндър, която е научен сътрудник в отделението по имунитета, възпаленията и инфекциозните заболявания, това е първото в света изследване, доказващо прякото действие на въпросния протеин върху дихателните пътища при

бронхиална астма

 

Получените резултати позволяват да се създават принципно нови лекарства против астма – препарати, потискащи провъзпалителните ефекти на HMGB1. За съжаление,е проектът на доктор Съндър засега само очертава контурите на бъдещата терапия. Новите лекарствени препарати ще преминат дълъг път от лабораторията до аптечния рафт и не се знае точно кога ще се появят в клиничната практика инфибитори на протеина HMGB1.