Back to top medicaltime.bg

Изследвания за определяне функцията на щитовидната жлеза Определят се нивата на TSH – тиреостимулиращия хормон.

Нерядко отклоненията на стойностите на TSH нагоре ( хипофункция ) или надолу ( хиперфункция ) от граничните стойности са първите признаци за смущения във функцията на щитовидната жлеза. Ако стойностите на TSH са извън нормата трябва задължително да се направят по - нататъшни кръвни изследвания докато се изключи хипофункцията или хиперфункцията на щитовидната жлеза. Определят се
fT4 – свободен Thyroxin
fT3 – свободен Trijodthyronin

Изследването на тиреоглуболина в началото не е необходимо, тъй като дори и да е с повишени стойностти не би променило същността на терапията. Тиреоглуболинът представлява белтъчна молекула, която се образува в щитовидната жлеза. Под въздействието на TSH тиреоглуболинът се синтезира във фоликулните клетки на щитовидната жлеза като предвестник на тиреоидните хормони Т3 и Т4.

Наличието на тиреоглуболин показва наличието на тъкан на щитовидната жлеза и се използва като туморен маркер само при болни оперирани от карцином на щитовидната жлеза.

Определянето на антителата А - Tg ( ТАТ ) и А - TPO ( МАТ ) е необходимо само при автоимунни заболявания на щитовидната жлеза.

Изследванията на TSH и fT4 могат да се извършват и с направление от личния лекар и се покриват от НЗОК.

Най - малко 95% от пациентите с един или повече възли имат нормална функция на щитовидната жлеза. При 3% се среща хиперфункция, а при 2% хипофункция на щитовидната жлеза. При пациенти с хипофункция или хиперфункция може да има или да няма възли.

В рамките на изследването на възлите на щитовидната жлеза също е важно и определянето на стойностите на базалния калцитонин. Ако базалният калцитонин ( вторият хормон на щитовидната жлеза, който се оразува от С –клетките, туморен маркер ) е над нормалните стойности ( ? 10pg / ml ) e необходимо провеждането на специално изследване ( стимулационен тест ).

Едва стойностите на стимулираният калцитонин са от решаващо значение, дали е необходима операция на щитовидната жлеза и каква да бъде тя.

Медуларният карцином МТС се среща едва при 1% от рутинните изследвания на базалния калцитонин и при повишени стойности на стимулирания калцитонин. Но въпреки това съмненията за медуларен карцином и от това последващата операционна стратегия са от голямо значение за диагностицирането на отделния пациент За изключване на хиперфункция на паращитовидните жлези е необходимо и определяне на нивото на калция. Ако налице е повишено съдържание на калции, най - вероятно това показва хиперфункция на паращитовидната жлеза, предизвикано от увеличаването на една или повече паращитовидни жлези. Това заболяване трябва да се лекува и при наличие на аденом на тази жлеза. Същият се остранява оперативно.

 

Източник: www.thyroidbg.com