Back to top medicaltime.bg

Избраха българка за президент на UEMSПроф. Дора Златарева бе избрана да председателства за период от 4 години на Дивизията по неврорентгенология към Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS).

Тя обясни, че секция „Рентгенология“ съществува отдавна, но през последните години, от всички специалности в областта на образната диагностика само „Интервенционална рентгенология“ и „Неврорентгенология“ са добили статут на дивизии, поради своята значимост, специфика и обхват.

Проф. Златарева сподели, че в програмата ѝ на нов председател на Дивизията са залегнали намеренията ѝ да работи в посока на по-тясната колаборация с интервенционалните неврорентгенолози и по принцип - с Европейската асоциация по рентгенология. Амбициите ѝ са да привлече най-младите представители в общността, като изгради тесни връзки с Европейската асоциация на младите лекари-рентгенолози и с Обществото за образна диагностика на заболяванията на глава и шия.

От началото на 2020г. проф. Златарева е член на работната група, разработваща стандарти по образна диагностика за педиатрична неврорентгенология (образна диагностика при деца), чийто първи документ вече е готов и одобрен. Тя посочи, че до края на годината предстои актуализация на критериите за прилагането на функционален магнитен резонанс и високо специализирани секвенции за невроизобразяване, в съответствие с новите тенденции.

Проф. Златарева сподели също, че в Италия голям проект за разработване на биомаркери за образна диагностика при деменция е на финалната права и почти е отчел своите резултати. Сред приоритетите на Дивизията е това да бъде валидирано в по-широк мащаб и да обхване по-голям брой европейски държави, не само Италия.

За първи път в историята на UEMS за президент е избран представител от България, което е голямо постижение за проф. Дора Златарева, голям успех за УМБАЛ „Александровска“ и за Медицински университет – София, като техен представител, и за българската рентгенологична общност като цяло.