Back to top medicaltime.bg

Виртуален научен симпозиум "Heart Failure Update" 

На 05-06 юни 2020г , чрез онлайн стрийминг, ще се проведе виртуален научен симпозиум "Heart Failure Update", организиран от Дружеството на Кардиолозите в България и работната група по сърдечна недостатъчност. Научното събитие се осъществява с подкрепата на HFA при Европейското Дружество на кардиолозите.

Програмата на събитието включва тематични сесии, фокус-лекции, дебати, които ще бъдат изнесени от изявени чуждестранни и български специалисти. 

Целта е този виртуален научен форум да помогне за продължаващото медицинско обучение в областта на сърдечната недостатъчност.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България. Сърдечната недостатъчност е важен елемент от тази патология, като броят на болните със СН нараства в общоевропейски мащаб, както поради застаряването на населението, така и, парадоксално, поради успехите в други области на медицината и в частност кардиологията, удължаващи животът на болните. Това прави разширяването на познанията ни за причините, диагностиката и лечението на СН особено актуално.

С ПРОГРАМАТА НА СЪБИТИЕТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК