Back to top medicaltime.bg

ВМА хирурзи написаха монография "Негативно налягане в хирургичната практика"Монографията „Негативно налягане в хирургичната практика” e новото полезно четиво в медицинската наука. Тя е създадена от мултидисциплинарен екип от ВМА, начело с генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, на базата на уникален собствен опит и има амбицията да се превърне в първото практическо ръководство за приложението на негативното налягане в съвременната хирургична практика.

В 9 самостоятелни глави са представени историческото развитие на лечението на раните, съвременна концепция и механизъм на действие, различните техники с негативно налягане, както и особеностите при различните показания - във военната и травма хирургия, при отворен корем, хирургични усложнения, септичната и пластичната хирургия. Техниките с негативно налягане са онагледени с 290 фигури.

Монографията е полезно ръководство за широк кръг специалисти - студенти и специализанти, гръдни, коремни и пластични хирурзи и не на последно място -  военни и травма хирурзи.

УСТНИ ЗА ЦЕЛУВАНЕ
14.09.2020 13:40:56

УСТНИ ЗА ЦЕЛУВАНЕ

3