Back to top medicaltime.bg

Броят самотни хора в света непрекъснато расте, придобива мащабите на истинска епидемия!

Самотата и социалната изолация са по-опасни от затлъстяването 

В днешно време, във века на интернет, скайп и смартфоните човек може да се свърже с когото си пожелае на другия край на земното кълбо, но въпреки това проблемът със самотата става все по-сериозен. Според учените забележимо расте броят на самотните хора. И то не само сред поколението на възрастните, чиито деца и внуци живеят собствения си живот. Едно наскорошно изследване на европейски социолози показва, че сред младежите, активно ползвайки социалните мрежи и месинджърите, все повече хора се чувстват самотни. Очевидно разговорите по мобилния телефон и чатовете във Фейсбук не могат да заместят живото общуване. Ненапразно преди няколко години в Англия създадоха Министерство на самотата, занимаващо се с проблемите на самотните хора.

 

Защо е вредна за здравето социалната изолация, предизвикана от самотата? Отговор на този въпрос откриваме в лекцията на руския доктор Дмитрий Шаменков - директор на Научно-образователния център на Първия московски държавен медицински университет, кандидат на медицинските науки.

 

Наличието на партньор съкращава с цели 20 % смъртността от рак в сравнение със самотно живеещите, а подкрепата на близкия човек е по-значима за оцеляването от химиотерапията

 

В своята лекция доктор Шаменков цитира изследване от учени, извършили анализ на медицински данни на почти 3 милиона човека на различна възраст. Те стигнали до следния извод: самотата сама по себе си представлява допълнителен висок риск за живота и здравето. И то във време, когато развитието на социалните връзки се отразява положително на здравето и повишава шансовете за дълъг живот. Самотата и социалната изолация са по-опасни от затлъстяването – епидемия, наблюдавана в целия свят. До такъв извод стигнали група изследователи от Университета Бригъм Янг в щата Юта в САЩ. Учените публикували резултатите от своята разработка в авторитетния международен научно-медицински журнал Perspectives on Psychological Science. Техните колеги, изследователи от Харвардския университет, проучили данните за два милиона пациенти, на които от 2004 до 2008 година били поставени различни онкологични диагнози. Оказало се, че наличието на партньор съкращава смъртността с цели 20 % в сравнение с тези, които не са женени или омъжени. Дори нещо повече: учените стигнали до извода, че за някои видове рак подкрепата на съпруга и ли съпругата може да е по-значима за оцеляването на болния, отколкото влиянието на химиотерапията.

 

Аналогични резултати показало проучването и по отношение на други, неонкологични заболявания. Експерти стигат до следния извод: разрушаването на топлите и доверителни отношения между двама в една двойка са една от съществените причини за проблеми със здравето. Самотата повишава склонността към алкохолизъм и наркомания; провокира нарушения в храненето и дори понижаване на физическата активност, предупреждават изследователите. А тези фактори на свой ред спомагат за развитие на онкологични заболявания.  

 

Изолирайки се от близките, нарушавайки контактите, разрушавайки отношенията, хората се разболяват, - казва доктор Дмитрий Шаменков. – Започват да злоупотребяват с алкохола и пушенето, водят заседнал начин на живот и се хранят лошо. В същото това време човек може да е заобиколен примерно от доволни клиенти, от привърженици и сътрудници. Но без топлите и подкрепящи отношения в семейството, всичко това не струва пукнат грош.   

 

Обяснявайки природата на самотата и последствията от нея, доктор Шаменков се обръща към еволюцията в живата природа. Фундаменталният закон се състои именно в това: организмите еволюционират не поотделно, а чрез системи. Вътре в тези системи, обядинявайки се един с друг, хората получават по-голяма възможност за оцеляване. Двигател на еволюцията съвсем не е развиване на индивидуални свойства за превъзходство на някого. А проява на онази способност за взаимодействие и сътрудничество за постигане на полезен резултат. „Много хора са склонни да смятат, че еволюцията, това е безпощадна борба за оцеляване. В действителност движещата сила на еволюцията винаги е било сътрудничеството”, - подчертава професорът по биология и математика от Харвардския универститет, популярният еволюционист Мартин Новак. На пръв поглед изглежда, или по-скоро хората така си мислят, че в борбата за съществуване трябва да побеждават егоистите, потъпкващи общите правила. Но, както показват изследванята, така се случва само за кратък етап от време, обяснява доктор Дмитрий Шаменков. В дългосрочна перспектива печели алтруизмът.

 

Хората трябва да гледат на себе си не като на изолирани организми, а като изначално свързани помежду си части от голяма невронна мрежа

 

Сравнително наскоро се появи наука, наречена социална невробиология. Една от найните теории гласи: хората трябва да гледат на себе си не като на изолирани организми, а като изначално свързани помежду си части от голяма невронна мрежа. Социумът напомня огромен мозък, където отделните хора, също като мозъчните клетчици постоянно си взаимодействат един с друг, казват учените. „Ние сме свързани с другите хора преди всичко на ниво емпатични емоционални контакти”, - пояснява доктор Шеменков. – Т.е., наблюдавайки другия човек, дори и да е непознат, можем да усетимм какво се случва с него, способни сме към съпреживяване. Още през 90-те години на миналия век група невробиолози от Университета Парма в Италия, оглавявана от професор Джакомо Ризолати, открива обяснение на това. В експериментите на учените определени групи неврони у опитни макаци се активирали не само когато майнуната е извършвала някакво действие, но и тогава, когато тя наблюдавала как друг макак извършва същото действие. Тези неврони бяха наречени огледални. Тяхното съществуване позволи на професор Ризолати да заключи: „Ние сме социални създания. Нашето оцеляване зависи от разбирането и осъзнаването на действията, намеренията и емоциите на околните. Огледалните неврони ни помагат да достигнем до чуждия разум не само чрез концептуалното разсъждение, но и с помощта на прякото моделиране. Чувствайки, аз не мисля”.

 

Пет правила за спасение от самотата

 

Емоционалните контакти с околните ще помогнат да запазите здравето си, а доктор Дмитрий Шеменков предлака списък от пет действия:

 

  1. Седнете и опишете системата на отношения, в които вие се намирате. С кого общувате, кой влиза в близкия и кой в далечния ви кръг на общуване. Какви са отношенията ви с тези хора.
  2. Преди да се отправите нанякъде и да предприемете някакви действия, „приседнете на пътечката”, спрете за малко. Нужно е да си дадете сметка какво се случва вътре във вас. Какви процеси и конфликти клокочат и кипят във вашето съзнание. Ако в него, в съзнанието ви, има някакви противоречащи се един на друг стремежи (а това често се случва) и вие не обърнете дължимото внимание, впоследствие могат да възникнат проблеми.
  3. Много е важно често да си задавате въпроса: каква е моята цел? Това позволява да се концентрирате на основното, на главното, за да можете правилно да настроите възприятията си. Изследвания показват, че от това, което човек възприема и черпи от реалността, се програмира неговата цел.
  4. Важно е да си водите дневник за обратна връзка. Записвайте в него своите дела, планове, преживявания. И отбелязвайте как са свързани вашите действия и чувства с живота, който ви заобикаля.
  5. За да сте щастливи, не е нужно да променята другите или себе си. Нужно е сътрудничество и емоционална връзка.   

Световната здравна организация е посветила специална програма за борба с депресията като един от тежките недъзи на съвременностт, -пояснява доктор Дмитрий Шаменков. – Слогънът на тази програма е следният: „Хайде да поговорим”. Оказало се, че един обикновен, простичък разговор с някого от близките, рязко намалява броя самоубийства. Много често е достатъчно само да се обърнете към човека до вас, да го попитате как се чувства той или пък да му разкажете за себе си. По този начин можете да помогнете и на него, и на самия себе си. Откровената заинтерисованост за преживяванията и чувствата на другия човек спомага за подобряване на нашето здраве. И като цяло помага да се спаси светът от тревоги, преживявания и самота.