Back to top medicaltime.bg

Д-р Анна Петрова – Началник Отделение по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив: Провеждаме ново скринингово изследване с прогностична стойностКомпютърна томография на сърдечната област благодарение на специален софтуер открива най-ранните признаци на коронарно артериално заболяване

В интервю за MedicalTime д-р Анна Петрова – Началник Отделение по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив, обясни в какво се изразява, какво е предназначението и какви са предимствата на компютъртомографската коронарография.

 

 • Д-р Петрова, в какво се изразява новото изследване и какво е неговото предназначение във Вашата практика?
 • Това всъщност е компютърна томография на сърдечната област, при която, благодарение на специален софтуер, се получава триизмерно изображение с висока разделителна способност на сърдечните кухини, клапния апарат, големите артерии и вени, коронарните съдове и други съседни структури. При самото извършване на изследването единствената разлика от „обикновените” компютъртомографски изследвания е синхронизацията със сърдечния цикъл, т.е. ЕКГ-мониториране. В нашата практика най-често използваме възможностите за оценка на калциевите отлагания в стените на коронарните артерии, техния лумен и ход.

 

 • Какви са предимствата на тези високоспециализирани компютъртомографски изследвания?
 • Основното предимство на тези изследвания е, че са неинвазивни. Това е нова възможност за пациентите, които по психологически причини отказват да проведат традиционно коронарографско изследванеА също и за пациенти, на които вече са поставени стентове или байпас- анастомози на коронарните съдове.

калциеви резултати

 • Каква е същността на сърдечната томография за калциеви резултати? Каква е целта на това изследване? Каква информация дава то?
 • Компютъртомографското сканиране за коронарен калций или калциум скор компютърна томография е метод за получаване на информация за наличието, разположението и степента на изразеност на калцирана плака в коронарните артерии. Находките върху сърдечната томография се изразяват като калциев резултат. Целта на сърдечната томография за калций е да се определи дали е налице коронарна артериална болест и в каква степен, дори и да няма симптоми. Това е скринингово изследване с прогностична стойност, което може да бъде препоръчано от лекар за пациенти с рискови фактори, но без клинични симптоми.

компютъртомографската коронарография

 • Моля да опишете по-подробно в какво се изразява компютъртомографската коронарография и по какво се различава от традиционната коронарография?
 • Компютъртомографската коронарография е изследване на артериите на сърцето, което се изпълнява по време на въвеждане на контрастна материя във вената на ръката. В редица случаи то може да замести инвазивното кардиологично изследване. За разлика от традиционната коронарография, при компютъртомографската коонарография не се използва съдов катетър за достигане до сърцето. Не е нужно време за възстановяване след изследването, понася се лесно от пациента. А получената информация е с диагностична значимост. Компютъртомографската коронарография е много полезен метод при оценката на пациенти с атипична гръдна болка, при пациенти с фамилна анамнеза за ранно начало на сърдечно заболяване или при пациенти, които са имали двусмислени стрес-тестове. Чрез компютъртомографската коронарография могат да се установят най-ранните признаци на коронарно артериално заболяване, което не може да се констатира чрез стрес-тестове или сърдечна катетеризация. Но може да бъде полезно за определяне на медицинската терапия и промяна на начина на живот при пациентите.

 • Д-р Петрова, за коя рискова група е най-подходяща компютърната томография на сърдечната област?
 • Традиционната коронарография остава метод на избор в случаите на съществуващо сърдечно заболяване заради терапевтичните възможности на метода. Пациентите, които са изложени на висок риск от инфаркт, се насочват за сърдечна катетеризация. Но при пациенти с нисък до среден риск от сърдечен съдов инцидент компютърната томография има предимствата, че е по-бърз, по-малко инвазивен и с по-нисък риск от инвазивната катетеризация метод.

 

 • Необходима ли е специална подготовка за тези изследвания?
 • И двете изследвания се извършват след преглед от кардиолог – по негова преценка и назначение. Пациентите трябва да продължат да приемат обичайните си лекарства, но да избягват кофеина и пушенето четири часа преди самото изследване. Важно изискване за получаването на диагностично качествени образи е сърдечната честота да е под 62 удара в минута.

 

 • Съществуват ли противопоказания или рискове при извършване на компютъртомографска коронарография?
 • В изключително редки случаи контрастното вещество, което се използва при компютъртомографската коронарография, може да причини алергични реакции и да влоши бъбречната функция. Пациентите трябва да уведомят лекаря, ако имат основно бъбречно заболяване, диабет или алергия към рентгенов контраст или йод. За да сме сигурни, че бъбречната функция може да толерира приложението на контрастна материя, изискваме изследване на нивата на урея и креатинин в кръвта. Диабетиците, приемащи медикамента метформин, трябва да спрат това лекарство 48 часа преди сканирането. При пациенти с алергична предиспозиция се извършва премедикация. Излагането на радиация е незначително. Въпреки това, при млади пациенти и при такива, които са били подложени на повече компютъртомографски и нуклеарномедицински изследвания по различни причини, е уместно да се обсъдят алтернативни възможности за диагностика.

 

ПРОГРАМА ЗА ОНКОБОЛНИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

 

 • Д-р Петрова, в заключение и като обобщение на този разговор, защо в днешно време образната диагностика е важна част от диагностично-лечебния процес на коронарната болест?
 • Съвременната медицина изисква с диагностиката и лечението на редица заболявания да се ангажират мултидисциплинарни екипи. Благодарение на модерната апаратура и софтуерното й надграждане, субспециализираните образни диагностици дават своя уникален принос за оценка не само на анатомията, но и на функциите на различни структури в човешкото тяло. А също и за правилния избор на метод на лечение при болестни отклонения.