Преглед на простатна жлеза и PSA за 40 лв.
Back to top medicaltime.bg

Безплатни прегледи във ВМА за лаймска болест и инфекции, предавани при ухапване от кърлежНа 6 и 7 август  в кабинет №108 в Катедрата по инфекциозни болести на ВМА ще бъдат извършвани безплатни прегледи за болести, причинявани от ухапване на кърлеж.

Прегледите са от 9 до 14 часа, а предварителното записване  може да направите от 8 до 14 часа  на телефони: 02 92 25 989 и 02 92 26 125. Инициатор на безплатните прегледи и консултации е екипът на катедрата по инфекциозни болести. 

 Не се изисква направление от личния лекар.


Кърлежово-преносимите заболявания се причиняват от инфекциозни агенти, предавани чрез ухапване от различни видове кърлежи. До този момент са известни 16 заболявания, причинени от кърлежи.

Лаймската болест е най-широко разпространената инфекция, предавана чрез ухапване от кърлеж.

Най-честата клинична проява е кожен обрив, на мястото на ухапването (който може и да липсва при неправилно изваждане на кърлежа или неправилно поведение след това). Възможно засягане на сърцето, ставите, периферната и централна нервна система.

Друга широко разпростанена инфекция в България при ухапване от кърлеж е Марсилската треска. Тя се характеризира с повишена температура, дифузен обрив, засягане на ставите и общо неразположение. Навременната терапия предотвратява бъдещи усложнения и смъртност.

По-редки за страната инфекции, предавани при ухапване от кърлежи са Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Туларемия, Ку-треска, Човешка гранулоцитна анаплазмоза и Бабезиоза.